Höjd åldersgräns för bad

Karlshamn Artikeln publicerades

Åldersgränsen för ensamt bad i badanläggningar höjs. Från tio till tolv år.

Det är fritidsnämnden i Karlshamns kommun som tagit beslutet om att höja åldersgränsen till tolv år för de barn som badar ensamma i kommunala badanläggningar. Nämnden tog beslutet efter de riktlinjer som Konsumentverket har i sin vägledning för badanläggningar.

Simkunnighet är också ett av kunskapsmålen i årskurs 6, vilket innebär att man då ska kunna simma 2000 meter, varav 50 meter i ryggläge.

Taxorna justeras också, så taxan för ungdomar gäller mellan tolv och 17 år. Den taxa som gällde för tre- till nioåringar justeras till att gälla för tre- till elvaåringar.