Här byggdes fyra regalskepp

boön Artikeln publicerades
Skepp på stapelbädden - illustration till encyklopedin ”Adelig Öfning” från 1690-talet.
Skepp på stapelbädden - illustration till encyklopedin ”Adelig Öfning” från 1690-talet.

På Boön byggdes under ett par decennier 14 krigsskepp - inklusive de väldiga Saturnus, Nyckeln, Venus och Mercurius.

Stora som Wasa - och mer därtill.

Kung Karl X Gustav tog beslutet om ett kronovarv i Bodekull i april 1659.

På Boön, en bit utanför hamninloppet, uppfördes – skyddat av en skans – bodar och verkstäder för skeppsbyggeriet, och på Sternö fanns hus för hantverkare, smeder och timmermän.

Varvschef blev Ebbe Simonsson och som skeppsbyggmästare anlitades engelske Thomas Day.

  När fartygen var färdigbyggda seglades de till Stockholm för att bli utrustade och bestyckade.

  På Boövarvet byggdes mestadels trupp- och transportfartyg - såsom i slutändan ombyggda strussen Bodekull - men också regalskepp som Saturnus, Venus, Mercurius samt Hans Wachtmeisters väldiga amiralsskepp från 1664, Nyckeln.

  Jagad av danskar gick Nyckeln på grund i Kalmarsund den 20 juli 1679. Skeppet sattes i brand, exploderade och sjönk på en plats som i dag kallas Nyckelns prick, en kilometer norr om Ölandsbrons högsta punkt.

  Saturnus, som först (1662) döptes till just Nyckeln, byggdes om 1687, och fick slutligen heta Bohus. Skeppet ska ha sänkts i Karlskrona 1707.

  Samma öde hade Venus från 1667 gått till mötes året innan, under namnet Finland.

  Mercurius (1671) blev danskt krigsbyte 1677, och ska ha sjunkit 1720.

  Efter en kunglig befallning om att Boövarvet skulle upplösas i slutet av augusti 1676, plundrades och förstördes det av danskarna. Ett år senare beslöts slutligen att varvet skulle läggas ner.