Från berg och mosse till ett nytt järnvägsspår

Karlshamn Artikeln publicerades

Arbetet med nya mötesspåret i skogen utanför Åryd är i full gång.
Stora bergmassor sprängs bort för att ge plats åt mötesspåret, så att restiden kan kortas.
– Det som sprängs bort används till utfyllnad av mossen, berättar arbetsledare Jonas Kristensson.

Nya vägar har byggts för att arbetsfordon ska kunna ta sig fram till platsen där nya mötesspåret Ångsågsmossen vid Lycke utanför Åryd byggs. Terrängen är besvärlig med mycket skog, berg och en mosse.
När BLT hittar ut till platsen är ett 20-tal män i full gång med sprängnings- och markarbeten.
5000 kubikmeter berg ska sprängas sönder och sedan fylla ut mossen, där det 550 meter långa mötesspåret ska ta plats.
–Det finns en tio meter djup och gyttjig mosse på var sida om spåret och det fylls ut av berget som sprängs sönder, säger Jonas Kristensson och fortsätter:
–På vissa ställen har vi fått påla upp först för att det varit ännu djupare.
För arbetsledarna Jonas Kristensson och Martin Andersson är arbetet inget annat än traditionellt infrastrukturarbete som de varit med om tidigare. För mer ovan på området är det ett omfattande och abstrakt arbete att förvandla berg och mark till ett järnvägsspår mitt i skogen.
Peab är huvudentreprenör och har så långt det gått hyrt in lokala firmor till arbetet, men experterna på sprängningen har de hämtat från Oskarshamn. Sprängbasen Lars Grundtman har gjort noggranna uträkningar och stoppar sedan ner dynamit i sju meter djupa, förborrade hål i berget som sägs vara svårsprängt.
–Vi kommer att använda ungefär 2,5 ton dynamit och den stoppar vi ner i hålen. Det är tio meter till sprängbotten, berättar Lars Grundtman.
Varje salva signaleras och det är ett riskområde på 350 meter. Innan sprängningen lägger de över däckmattor för att lös sten inte ska skjutas iväg och skada något i området.
Dynamiten som används är okänslig i jorden och svår att få i gång, vilket minskar risken för oavsiktlig detonation.
–När berget har sprängts sönder används det till utfyllnad. Det gör arbetet effektivt, det är bra ur miljösynpunkt och det är mest ekonomiskt, menar Martin Andersson. Allt berg kommer att användas.
På plats finns redan fundament till kontaktledningarna och när markarbetet är färdigt är det dags för spårarbete och signalarbete. Ett reservkraftverk ska placeras i anslutning till spåret och en teknikbod ska byggas. Den 16 augusti ska allt vara klart på Ångsågsmossen och den 18 augusti öppnas banan för trafik igen. Ett arbete som innebär att restiden mellan Karlskrona och Malmö kan kortas med tio minuter.