Framtiden för sociala medier

Karlshamn Artikeln publicerades

Vilken betydelse kommer sociala medier att ha i framtiden?
BLT lät Brit Stakston analysera hur nästa steg för sociala medier ser ut.

Att sociala mediers betydelse bara kommer att öka står klart om man pratar med Brit Stakston, mediestrateg på pr-byrån JMW och medlem i Digitaliseringsrådet.
– Sociala medier är en del av livet och ett uttrycksmedel som är lika viktigt att behärska som läskunnighet, säger hon.

Sveriges kommuner har i olika utsträckning börjat verka i sociala medier. I Blekinge har samtliga kommuner en sida på Facebook, där de i olika hög grad publicerar nyheter och händelser.
Brit Stakston tror att kommuner och offentliga institutioner kommer att börja använda sociala medier mer praktiskt. Exempelvis kan en kommun snabbt få information om ett cykelställ gått sönder eller samarbeta med medborgare vid stadsplanering. Men hon höjer samtidigt ett varningens finger.
– Vi är naiva om vi tror att den gemenskap som finns på sociala medier är tillräcklig. Vi har alla ett stort ansvar att jobba för en digital inkludering.
– Man måste säkerställa att det inte bara är rättshaverister som hörs. Man borde kanske införa ett slags graderingssystem för community-medlemmar, säger hon.

Betygssystem har haft en stor betydelse inom andra områden. Brit Stakston nämner hur lägenhetsbytestjänster tack vare trovärdigheten som följer med ett betygssystem, kommit att konkurrera med hotellverksamhet.
– Det ska bli spännande att se hur traditionella företag hanterar det, säger hon.

För företag är det hög tid att sluta räkna gilla-markeringar eller omnämnanden och i stället analysera vad som faktiskt sägs om dem i sociala medier och vem som säger det.
– Det gäller att gå igenom vilka man vill interagera med och koppla tillbaka det till kärnverksamheten. Det finns inget egenvärde i att verka på 20 plattformar samtidigt, säger hon.