Fiskare JO-anmäler länsstyrelsen

Karlshamn Artikeln publicerades

För åtta (!) år sedan lämnade yrkesfiskaren Jim Svensson i Mörrum in fyra dispensansökningar till länsstyrelsen. Något svar eller beslut har han dock aldrig fått.
Nu har han anmält länsfiskekonsulenten till JO.

Jim Svensson är luttrad. Som en av få kvarvarande yrkesfiskare, har han i många år fört en ojämn kamp för att kunna försörja sig på fiske i Pukaviksbukten.
– Först nu har jag kanske börjat bli besvärlig. Innan har jag inte vågat stöta mig med myndigheterna men nu kan det inte bli värre. Ålfisket har de redan tagit i från mig och nu försöker de ta gäddfisket och laxen med.
Det som fått Jim Svensson att anmäla länsstyrelsens fiskehandläggare till JO är fyra dispensansökningar som han lämnade in för åtta år sedan. Under åren har han då och då förhört sig om dispenserna men aldrig fått vare sig svar eller beslut.
– Men så nu i oktober blev jag uppringd av länsfiskekonsulenten som sa att jag ju hade några gamla ärenden hos honom. Sedan sa han att " de är ju så gamla nu att de redan är passé".
Länsfiskekonsulent Lars Lundahl vill inte kommentera några detaljer i ärendet. Han hänvisar till ett yttrande som länsstyrelsen ska lämna till JO senast den 10 januari.
– Så mycket kan jag säga att vi haft kontakt med Jim Svensson ett flertal gånger under den här tiden.
Är åtta år en normal handläggningstid på länsstyrelsen?
– Nej, det är ett undantag från vad som är normalt.