Fartyget Bodekull är hittat

BLEKINGE Artikeln publicerades
Skiss av Dalarövraket, som brukar anses vara ett av världens bäst bevarade vrak från 1600-talet.
Foto:ANDERS AUTELLUS SMM
Skiss av Dalarövraket, som brukar anses vara ett av världens bäst bevarade vrak från 1600-talet.

Fartyget Bodekull byggdes i Blekinge på 1600-talet.

Nu är det klart att det är Bodekull, som ligger som vrak vid Dalarö i Stockholms skärgård.

Marinarkeologerna har identifierat vraket.

Dalarövraket hittades 2003 nära farleden norr om Dalarö i Stockholms skärgård. Vapen, keramik och flaskor från vraket visade att fartyget gått till botten någon gång under andra hälften av 1600-talet.

Men fram till nu har det varit okänt varför det sjönk och vad det var för skepp.

Vraket är väl bevarat med till stora delar intakt däck och master. En galjonsfigur i form av ett skulpterat lejon och kanonportar visade också på att det hörde 1600-talet till.

Det så kallade Dalarövraket har fått mycket uppmärksamhet och undersökts arkeologiskt vid flera tillfällen.

Nu kan Centrum för maritima studiers (CEMAS) berätta att det är flottans fartyg Bodekull, byggt i Blekinge, som sjönk i oktober 1678 under det Skånska kriget.

Identifieringen har gjorts av Niklas Eriksson vid CEMAS och Institutionen för arkeologi, Stockholms universitet.

I Amiralitetskollegiums handskrifter finns detaljerade beskrivningar om en fartygstyp, som passar väl in på det sjunkna skeppet i Stockholms skärgård.

Kung Karl X Gustav ville ha fartyg specialutformade för att transportera soldater och hästar i kriget mot Danmark. Han beställde ett 50-tal så kallade strussar, men vid kungens död 1660 ändrades byggnationsprojektet.

De skepp som börjat byggas gjordes om till små fregatter i stället.

Ett av dem var Bodekull. Fartyget fick namn efter platsen Bodekull. Där fanns ett nytt varv i landskapet Blekinge, som nyss blivit en del av Sverige.

Staden där varvet låg fick 1664 namnet Karlshamn.

Danmark ville få tillbaka sina förlorade landskap och det ledde till krig med Sverige 1675. Där dyker skeppet Bodekull upp i de historiska källorna.

Så här berättar Niklas Eriksson om Bodekulls historia:

”Hösten 1678 sökte flottan vinterhamn norr om Kalmar i stället för att som vanligt återgå till Stockholms skärgård. Syftet var att slippa vänta på den sena islossningen på norra Östersjön och snabbare kunna möta den fientliga danska flottan nästkommande vår. För att utfodra folket ombord på skeppen skickades Olof Styff med Bodekull för att mala spannmål vid en kvarn 20 utmed Östgötakusten eller eventuellt norra Småland. Men trots sina instruktioner valde skepparen att i stället segla hela vägen till kvarnen vid Fagerholmen i Stockholms skärgård. På vägen tillbaka grundstötte fartyget och sjönk. 20 tunnor vattenblandat mjöl räddades från det sjunkande fartyget och fördes till Stockholm.”

Problemet med det vattenblandade mjölet och hur det skulle kunna bakas till bröd finns dokumenterad. Det har också bidragit till identifieringen av Bodekull i Stockholms skärgård.