Får miljötillstånd för avloppsreningsverk

Karlshamn Artikeln publicerades

Kommunen får tillstånd enligt miljöbalken till en utökad verksamhet vid Sternö avloppsreningsanläggning.

Miljöprövningsdelegationen hos länsstyrelsen i Skåne har nu beslutat att kommunen får utöka sin verksamhet i Sternö. Något de ansökt om att få göra för att klara av att ta hand om avloppsvattnet när Mörrums avloppsreningsverk stänger.

I dagsläget har Sternö avloppsreningsverk 19 000 fysiskt anslutna personer och Mörrum runt 3 700 anslutna. En viss ombyggnad behöver göras för att klara belastningen efter Mörrums inkoppling.