Ett helt dagis måste behandlas mot skabb

Karlshamn Artikeln publicerades

Nu har också ett förskolebarn i Karlshamn smittats av skabb.
Både personal, barn och deras familjer på dagiset måste behandlas för att förhindra en okontrollerad spridning av smittan.

Åtgången på Tenutex, den receptfria salva som används för att behandla skabb, är just nu stor på apoteken i västra Blekinge.
Under de senaste två månaderna har sjukvården i Blekinge konstaterat 18 fall av skabb. Men smittskyddsläkaren Rickard Eitrem räknar med att minst lika många till är smittade.
-Det rör sig om vårdpersonal som har haft symptom och behandlat sig själv utan att uppsöka läkare, säger han.

Alla behandlas
I början av veckan fick också ett förskolebarn diagnosen skabb och sedan dess har smittskyddsläkaren besökt barnets förskola för att informera om sjukdomen. Nu ska alla på dagiset, både personal, barn och deras familjer, behandlas för att förhindra ytterligare spridning.
-Om det här skulle börja spridas bland fler barn kan vi få ett läge som vi inte kan kontrollera, säger Rickard Eitrem.
Smittan upptäcktes först inom hemtjänsten i Karlshamn och hittills är det främst personal och vårdtagare här som har drabbats. Men även personal på Blekingesjukhuset har smittats.
I förra veckan beslutade Rickard Eitrem att skabb tills vidare ska vara en anmälningspliktig sjukdom i Blekinge. Sedan dess har han också fått in rapporter om "vanliga" fall av skabb. Sjukdomen förekommer normalt i en liten omfattning, främst bland ungdomar.

Ingen bagatell
-Normalt anser man att skabb är en bagatell, men det gör jag inte nu längre.
Efter att ha ringt runt till grannlandstingen kan Rickard Eitrem konstatera att det just nu finns ovanligt många fall av skabb även där.
-Vi är förmodligen inne i en skabbperiod just nu. Det brukar inträffa ungefär vart trettionde år.

Obehaglig klåda
Han betonar att skabb inte är farligt, utan bara obehagligt för den som drabbas. Symptomen är klåda och utslag.
Med anledning av skabbutbrottet har Landstinget Blekinge öppnat två telefonnummer dit allmänheten kan vända sig med frågor: 0454-73 27 60 eller 0454-73 26 96.