Detaljplan ska ge ordning och reda

Matvik Artikeln publicerades
Byggnämndens ordförande Jan Bremberg (S) hoppas på mer ordning och reda ute i Matvik när den nya detaljplanen klubbas. Ett beslut som ska tas i fullmäktige i början av våren.
Foto:Lena Ehring
Byggnämndens ordförande Jan Bremberg (S) hoppas på mer ordning och reda ute i Matvik när den nya detaljplanen klubbas. Ett beslut som ska tas i fullmäktige i början av våren.

Den nya detaljplanen i Matvik ska ge möjlighet för permanent båthall på 400 kvadratmeter.

Kommunen ser fördelar med mer ordning och reda i området.

Arbetet med förändringar i Matvik går vidare och nu ska detaljplanen ut för granskning. En plan som kommunen menar ska göra Matvik till bashamn för skärgårdsområdet med utveckling för boende, friluftsliv och turism. Vid samrådet kom det in 37 yttranden, många med synpunkter kring parkeringarna. Enligt byggnadsnämndens ordförande Jan Bremberg (S) kommer det att bli fler parkeringar, fler uppläggningsplatser för båtar och fler sjöbodar, men framför allt mer ordning och reda. Dessutom ges det möjlighet att bygga en permanent båthall på 400 kvadratmeter, maximalt 7,5 meter högt västerut och sedan en mindre byggnad på 100 kvadratmeter som får vara 3 meter österut.

– Tanken är att det ska bli ett riktigt bygge och bli mer ordning, berättar Jan Bremberg efter samtal med den nuvarande arrendatorn Jonetti.

Företaget jobbar med försäljning av båtar och båttillbehör och ska enligt ordföranden både kunna ta in båtar där och sälja båtar. De gamla båtvaggorna ska skrotas och nya ställningar tas fram.

Kommunen har beviljat ett tidsbegränsat bygglov för en byggnad i väntan på den nya planen. Bygglovet har väckt kritik, men inte överklagats.

– Vi är intresserade av att ha livskraftig hamn och då får de ta över de enskildas intresse, säger Jan Bremberg.