Dåligt ekonomiskt läge blev hetaste frågan

Karlshamn Artikeln publicerades
Triss i damer när kommunfullmäktige valde sitt presidium för mandatperioden 2018-2022.
Foto: LENA EHRING
Triss i damer när kommunfullmäktige valde sitt presidium för mandatperioden 2018-2022.

Det ekonomiska läget i kommunen är bekymmersamt och åtgärder krävs.

Det konstaterades under det första mötet med nya fullmäktige. Ett möte som också genererade flera voteringar.

Nya fullmäktige samlades under måndagens kväll då ålderspresidenten Jan Bremberg (S) klubbade fram tre damer till presidiet. I fyra år framöver kommer Marie Sällström (S) att hålla i klubban och vid sin sida har hon Gertrud Ivarsson (C) som vice ordförande och Iréne Ahlstrand Mårlind (M), som andre vice ordförande.

En stund senare tog det allvarliga ekonomiska läget över då resultatrapport och delårsrapport per augusti skulle klubbas. Bodil Frigren Ericsson (L) uttryckte oro över att flera nämnder, exempelvis nämnden för barn- ungdom och skola samt gymnasienämnden, inte har gjort någon ordentlig analys av sitt ekonomiska läge trots stora underskott. Det menar hon är oroande och allvarligt. Situationen måste tas på allvar. Magnus Gärdebring (M) har varnat för situationen tidigare och håller med i kritiken.

– Det går inte att vifta bort. Ekonomiska läget får konsekvenser som är obehagliga, menar Magnus Gärdebring.

Bodil Frigren Ericsson (L) är bekymrad över att nämnderna inte ens gjort tillräckliga analyser om varför budgeten inte följs och underskotten är höga.
Foto: LENA EHRING
Bodil Frigren Ericsson (L) är bekymrad över att nämnderna inte ens gjort tillräckliga analyser om varför budgeten inte följs och underskotten är höga.

Björn Tenland Nurhadi (SD) är oerhört kritisk och vill att kommunstyrelsen ska gå in och kräva av varje nämnd att budgeten ska vara i balans. Vård, skola och omsorg vill han dock freda.

Under debatten konstaterar Per-Ola Mattsson (S) att signalerna till nämnderna kanske inte har varit tillräckligt tydliga och att han vill se ett bättre resultat än noll. Han förordar en mjukare linje än krav, nämligen uppmaning, till nämnderna att redovisa ett positivt resultat 2019.

Senare under mötet bekräftar också revisor Lars-Erik Johansson att balanskraven inte kommer att uppfyllas i år. Ekonomin innehåller brister och att kommunen bara delvis följt deras tidigare rekommendationer.

Det ska tas fram en ny budget för nästa år. Denna ska debatteras i kommunfullmäktige i november/december.

Björn Tenland Nurhadi var flitig i talarstolen under sitt första fullmäktige. Han var troligen uppe i talarstolen fler gånger på ett möte än partikamraterna har varit de senaste fyra åren. Och när frågorna inte gick hans väg krävde han votering. Förutom kraftigare styrning av nämndernas ekonomi blev det votering rörande klockslag för när kommunfullmäktige ska träffas och om Moderaternas motion om att införa vårdbiträden. Alla verkar överens om att det behövs fler händer i vården, men om den rätta vägen är vårdbiträden kunde de inte enas om så nu ska frågan utredas vidare.

Det blev också diskussioner om Moderaternas motion om öppna rådhus för att visa upp arbetet som görs i kommunen och på så sätt skapa en större öppenhet. Alla var positiva, men SD vill veta hur de tänker säkerhetsmässigt och vad en sådan dag skulle kosta kommunen, med tanke på det allvarliga ekonomiska läget. Men förslaget klubbades så framöver blir det öppet rådhus en gång årligen.

Björn Tenland Nurhadi (SD) var flitig i talarstolen och kritisk mot sina motståndares arbete.
Foto: LENA EHRING
Björn Tenland Nurhadi (SD) var flitig i talarstolen och kritisk mot sina motståndares arbete.