Brand vid snabbmatshaket

Karlshamn Artikeln publicerades
Foto: Staffan Lindbom

Klockan 21:03 larmades brandkåren till McDonalds på Nyemöllevägen. En brand hade uppstått i några transportkorgar, men elden upptäcktes i tidigt skede och brandstyrka var snabbt på plats. Någon risk för spridning till byggnad förelåg inte.

Misstanke finns att branden orsakades av en cigarett. I direkt anslutning till de eldhärjade transportkorgarna finns nämligen en askkopp.