Boende fick möglig och jäst dryck

Karlshamn Artikeln publicerades

Flytten från hemmet till det särskilda boendet skulle ge trygghet.

I stället blev det vätskebrist med sjukhusbesök och flera upptäckter av muggar med möglig och jäst dryck.

Anhöriga är kritiska till omsorgen om deras släkting. Funderar på att byta boende.
Foto: Foto: Gorm Kallestad
Anhöriga är kritiska till omsorgen om deras släkting. Funderar på att byta boende.

När släktingen fick ett boende på Östralycke blev anhöriga glada och hoppades på god hjälp för deras släkting. Men redan vid inflyttningen gick det fel. Då saknades rätt madrass och armbandslarm och behovet av både hjälp, mat och dryck var bristfällig.

Trots att anhöriga påtalade behovet av vätska och extra näring upptäckte de flera gångar att vätskelistan saknades eller inte fylldes i. Och vid tillfällen när anhöriga själva besökte släktingen var muggen med dryck både möglig och jäst. De hittade också sin släkting i dåligt skick och tvingades till sjukvård på grund av uttorkning.

I en anmälan skriver nu anhöriga att de överväger att flytta sin släkting på grund av händelserna. De upplever personalsituationen som rörig, dåligt bemötande från personal samt brist i rutiner, kunskap om både boende och dess sjukdomar.

De anhöriga har också vänt sig till förvaltningschef Torill Skaar Magnusson som uppmanat dem att anmäla. Hon ser allvarligt på händelserna och tror att en orsak kan vara många byten av chefer. Och att personalen behöver bli bättre på att se individen.

– Vi måste jobba mer ur det individuella perspektivet och vara mer inriktade på varje person. Alla har olika saker med sig och olika historier, resonerar hon som nu agerar för att komma till rätta med kritiken.