Bakslag för rökeriet

Karlshamn Artikeln publicerades
Rökeriet drabbas av ett bakslag när länsstyrelsen ger de klagande grannarna rätt.
Foto: Patric Söderström
Rökeriet drabbas av ett bakslag när länsstyrelsen ger de klagande grannarna rätt.

Grannarna överklagade rökeriets bygglov.

Nu får de rätt av länsstyrelsen.

Det var i slutet av 2017 som politikerna körde över tjänstemännen och gav Vägga rökeri ett tillfälligt bygglov på fem år för att kunna flytta över paketering, prismärkning och utlastning till en fastighet intill deras nuvarande på hamnplan. Lokalen har tidigare använts som däcklager och behövde byggas om invändigt, därmed sökte rökeriet bygglov.

Bygglovet överklagades dock av tre personer. De menar att bygglovet strider mot både detaljplanen och översiktsplanen.

Länsstyrelsen beslutar nu till trions fördel och river upp bygglovet. Myndigheten anser att rökeriet inte har visat att bygglovet är tillfälligt och pekar på att företaget saknar en konkret plan för framtiden.

Beslutet kan överklagas till Mark- och miljödomstolen.