Bakläxa när parkeringarna inte räcker

Matvik Artikeln publicerades

Det blir för få parkeringar i förhållande till antalet båtplatser.

Även hanteringen av sopor måste lösas på ett bättre sätt.

Därför skickas nu detaljplanen för Matvik tillbaka till byggnadsnämnden.

Detaljplanen i Matvik har blivit en följetong och kommer att fortsätta lite till sedan politikerna skickat tillbaka ärendet till handläggarna.
Foto: LENA EHRING
Detaljplanen i Matvik har blivit en följetong och kommer att fortsätta lite till sedan politikerna skickat tillbaka ärendet till handläggarna.

Först upptäcktes fel med detaljplanen för Matvik där plankartan inte stämde överens med verkligheten. Då började arbetet om med detaljplanen. Men nu hoppades tjänstemän på stadsbyggnadsavdelningen och politikerna i byggnämnden att detaljplanen äntligen skulle klubbas även i kommunstyrelsen. En plan där platsen är tänkt som bashamn för skärgårdsområdet och bra fungerande för boende, friluftsliv och turism.

Så blir det inte. Arbetet måste delvis göras om.

– Den nya planen säger att det ska bli 200 båtplatser till där, men antalet parkeringar blir oförändrat och då fungerar det inte, säger kommunalråd Per-Ola Mattsson (S) i frågan där övriga politiker höll med.

– Utvecklingen som vi ser i Matvik stämmer inte med planen, konstaterar också kommundirektör Daniel Wäppling.

Den politiska bedömningen är att servicen till båtägarna måste fungera och då är parkeringarna en viktig del. En annan synpunkt i detaljplanen var hanteringen av soporna som inte fungerat optimalt.

Innan de bestämde att ärendet skulle skickas tillbaka var det också diskussion om kritiken som riktats mot arbetet genom att handläggarna inte lyssnat på sakägarna.

Stadsarkitekt Emina Kovacic tycker det är tråkigt att få tillbaka ärendet. Det blir merjobb och förändringarna kommer att dröja, men hon ser det som ett bevis på att demokratin fungerar.

– De har ju rätt i att antalet parkeringar egentligen ska motsvara behovet av båtplatser. Men det handlar om markfrågan. Kommunen äger inte all mark, säger Emina Kovacic och fortsätter:

– Tidigare har vi kollat om de privata fastighetsägarna vill upplåta mark till kommunen, men det har blivit kalla handen.