Avslår överklagan i kaféärende

sandviken Artikeln publicerades

Den avhoppade M-politikern Ebbe Södergren får även nej av mark- och miljödomstolen. Saken gäller hans klagomål rörande strandkaféet i Sandviken. Han hade i somras väckt frågan om att det behövdes en ny bygglovsprocess, men byggnadsnämnden avslog hans begäran. Länsstyrelsen konstaterade att han saknade rätt att överklaga. Nu har även mark- och miljödomstolen kommit till samma ståndpunkt.