Arkitekter ska tävla om kulturhuset

Karlshamn Artikeln publicerades

Megaprojektet med nytt kultur- och bibliotekshus på Östra piren går vidare.
Under våren inleds en arkitekttävling som ska få sin vinnare senare i höst.

Förberedelserna kring kultur- och bibliotekskomplexet går nu in på sitt tredje år. Övergripande idéer kring de tilltänkta verksamheternas visioner, funktioner, ändamål, innehåll med mera presenterades i en utredning som följdes av ett lokalprogram med preciserade ytbehov i fjol.
Och nu är det dags för nästa steg i projektet.

Tio ska bjudas in
Kommunstyrelsen beslutade i veckan att dra igång en så kallad inbjuden arkitekttävling.
–Det inleds med en ”prekvalificering” under våren, där arkitektkontoren kan anmäla sitt intresse, berättar ordförande och kommunalråd Sven-Åke Svensson (S).
Stadsarkitekt Emina Kovacic har fått i uppdrag att skanna av marknaden, och bjuda in tio lämpliga kontor som får presentera sina företagsidéer och erfarenheter.
– Jag vill ha ”säkra kort” som byggt bibliotek tidigare, men även blanda upp med nykomlingar – från Sverige och från utlandet, säger Kovacic, som parallellt ska annonsera på en upphandlingshemsida.

I nästa skede, framåt hösten, utser en jury bestående av kommunalrådet, stadsarkitekten, samhällsbyggnadschefen samt två externa arkitekter tre kontor som får 200 000 var för att vidareutveckla sina tankar.
–Innan årets slut räknar vi med att allt ska kunna vara avgjort – ett vinnande förslag ska presenteras, säger Sven-Åke Svensson, som vill att den genomförda arkitekttävlingen ska tjäna som underlag för fortsatta diskussioner bland Karlshamns medborgare.
– Det här är en väldigt viktig sak – mer än bara ett hus. Något som Karlshamn ska bli stolt över. Det ska flyta in bra i omgivningen, fylla framtidens krav, vara en mötesplats präglad av mångfald och bredd för olika kulturyttringar...

Bygget inte nära
Kulturhuset har en total prislapp på bortåt 150 miljoner kronor, och med tanke på andra planerade investeringar de närmaste åren tror Sven-Åke Svensson inte att det blir något bygge under nuvarande mandatperiod.
Enligt en preliminär planering skulle det dock kunna vara inflyttningsklart i slutet av 2015.