AAK ska övervaka sina besökare

KARLSHAMN Artikeln publicerades
Foto:Bo Åkesson

AAK har fått tillstånd till kamerövervakning med tolv kameror. Kamerorna ska övervaka in- och utfarter till industriområdet och förhindra att obehöriga tar sig in.

Kameraövervakningen får ske dygnet runt, men företaget får inte tillåtelse att digitalt lagra bilderna. Detta eftersom länsstyrelsen gör bedömningen att industriområdet inte är särskilt brottsutsatt.

Beslutet kan överklagas till Förvaltningsrätten i Växjö.