Insändare BLT

Våren är här – och måsarna

Insändare BLT Artikeln publicerades

Trossö är en ö i skärgården där det finns en stad med boende människor. Där försöker vi som bor i denna stad att sova, flanera och ibland äta på uteserveringar. Tyvärr möter detta problem på våren på grund av en massinvasion av häckande måsar. Måsarna stör vår nattsömn, skiter på oss och stjäl vår mat på tallrikarna på uteserveringarna. Att vi har många måsar på Trossö beror framför allt på oss invånare. Vi har byggt höga hus vars tak måsarna använder som häckningsplats och vi slänger mat på gator och torg som föder upp denna måskoloni. 
Jag anser att vår kommun har ett stort ansvar att ta itu med detta problem. De skall leda arbetet med att få bort detta sanitära problem genom att ta ansvar.
Halmstad och Växjö har redan påbörjat arbetet med detta måsproblem och har säkert tips till Karlskrona på hur man kan gå till väga. 
Ett råd från mig är att kommunen med övriga fastighetsägare bör påbörja ett arbete med det snaraste som skall gå ut på att förstöra dessa fåglars bon under hela häckningsperioden. Detta arbete kommer att vara långvarigt och mångårigt men är nog det enda som kommer att hjälpa. Annars kommer vi att ha ännu fler måsar som skränar, skitar ner och tjuvar vår mat år framöver. Till sist så vill jag uppmana de invånare här i stan som matar måsar och kråkor med bröd med mera att sluta upp med det.
Lars G
Karlskrona
Sanitär olägenhet. Måsar i massor – det är en del av våren i Karlskrona. Insändarskribenten anser att kommunen har ett stort ansvar att ta itu med problemet.