Insändare BLT

Centern tar strid

Insändare BLT Artikeln publicerades

Sveriges öppna landskap är hotat. De som brukar åkrarna och som ser till att landet inte växer igen har tuffa villkor och lever i en verklighet där de möts av en ojämn kamp mot den växande importen av livsmedel.
Svenska bönder har högre krav på både djurhållning och en striktare miljölagstiftning än bönder från andra länder.
Samtidigt är de som upphandlar livsmedel till det offentliga minst sagt usla på att ställa kvalitetskrav på de varor som ska köpas in.
Det är i stort sett enbart de som kan erbjuda varor till lägst pris som blir de som får leverera livsmedel till det offentliga. Då är det också tämligen självklart att de svenska bönderna får svårt att konkurrera med utlandet där man knappt bryr sig om vad acceptabel djurhållning innebär eller vad man stoppar i djuren för medel för att de växa så snabbt som möjligt.
Det offentliga i Sverige ställer betydligt högre krav på de svenska bönderna än vad man gör på bönder som bedriver sin verksamhet i andra länder.
Samtidigt ställer det offentliga inga kvalitetskrav på livsmedel som man köper in. Denna dubbelmoral måste ta ett slut om vi överhuvudtaget ska ha några svenska bönder kvar i framtiden. Om vi vill ha en framtid med ett öppet landskap måste villkoren för de svenska bönderna förbättras avsevärt.
Därför är det alldeles utmärkt att landsbygdsminister Eskil Erlandsson och Centerpartiet nu kommer med skarpa förslag som går i denna riktning.
Lagen om offentlig upphandling, LOU, måste ändras så att det blir enklare att ställa krav på djuromsorg och miljöhänsyn vid upphandling. Det är skandal att de flesta upphandlarna i Sverige inte ställer krav som motsvarar den höga kvalitet som de svenska bönderna tillhandahåller i sina grödor och i sina köttprodukter.
Därför är det också tämligen självklart att kött- och charkuteriprodukter ska ursprungsmärkas. Då vet konsumenterna från vilket land produkterna kommer och kan därmed välja bort utländsk lågkvalitetsimport.
Likaså är förslaget om att införa en kopeng riktigt bra. EU:s jordbruksstöd måste användas så effektivt som möjligt. Det mervärde som den svenska djurhållningen ger, genom att de borgar för det öppna landskapet och tillgång till hälsosammare varor, måste premieras.
Jordbruksstöd ska därför gå till riktiga bönder och inte till golfbanor och flygfält. Vi måste prioritera de svenska mjölk- och köttbönderna.
Inte minst för miljöns skull måste vi prioritera på ett helt annat sätt än vad som görs i dag när vi köper våra livsmedel. Vi måste se till att köpa de varor som innebär minst belastning för miljön. Detta innebär obönhörligen att vi måste köpa svenskt. Det är inte en hållbar utveckling att stirra sig blid på priset och samtidigt blunda för den miljöpåverkan som det innebär att välja bort den svenska kvaliteten.
För Centerpartiet är detta självklart. Jag hoppas, för Sveriges skull, att det blir självklart för alla.
Mikael Andersson (C)