Feature

Loppet som hyllar mångfalden

Rosenholm Artikeln publicerades
Peter Holmström och Evelina Billquist från Parasportförbundet Blekinge vill liksom Olof Ljungberg, från Blekinge idrottsförbund värna om mångfalden inom idrotten. Och de hoppas att mångfaldsloppet lockar extra många till Idrottens dag på Rosenholm den 30 september.
Foto:Marcus Palmgren
Peter Holmström och Evelina Billquist från Parasportförbundet Blekinge vill liksom Olof Ljungberg, från Blekinge idrottsförbund värna om mångfalden inom idrotten. Och de hoppas att mångfaldsloppet lockar extra många till Idrottens dag på Rosenholm den 30 september.

Prins Daniel födde babyn ”Idrottens dag”. Nu får Blekinge vara med i familjen.

Den stora finalen blir loppet som hyllar mångfalden – och utmanar den gängse synen på hur vi ska träna och tävla i framtiden.

Tanken med Idrottens dag är att sprida budskapet att idrott är för alla. Detta kungliga koncept har funnits ett par år i Stockholm, men nu har fem pilotdistrikt bjudits in att vara med. Blekinge är ett av dem.

Och det är en chans Blekinge idrottsförbund inte tänker försitta.

– Det är ett jätteviktigt budskap, säger Olof Ljungberg, integrationskoordinator och idrottskonsulent.

– Någon har sagt att rörelseförståelse är lika viktigt som läsförståelse för att klara sig senare i livet. Men många barn i dag har varken motoriken eller den förståelsen Det ser vi som en utmaning att ändra på. Vi vill verkligen sätta ljuset på att idrotten ska vara för alla.

Idrottens dag är den 30 september, men redan på måndag startar man i Karlshamn. Sedan tuffar denna roadshow, som ingår i EU:s kraftsamling ”European week of sports", vidare genom länet med olika aktiviteter och föreläsningar.

För att på Idrottens dag landa på Rosenholm utanför Karlskrona, där det precis som i Hagaparken kommer att bjudas på smakprov av många olika idrotter, inne i arenans olika lokaler, såväl som utomhus. Med allt från skridskor, motorikbana och handboll till casting till baseball och cricket.

På plats kommer givetvis parasporten (det vill säga det som tidigare kallades handikappidrott) också att vara. Något Peter Holmström, ordförande i Parasportförbundet Blekinge, ser som extra viktigt när man talar om mångfald och grupper som lättare blir underrepresenterade i idrottsrörelsen.

En funktionsnedsättning kan nämligen vara en diskrimineringsgrund lika väl som religion, ålder, kön och sexuell läggning – och där den sistnämnda kan vara extra svår att prata om, eftersom den innehåller så mycket tabun. Speciellt som det i vissa sporter råder en tuff jargong i omklädningsrummet.

– Om det snackas om ”bögdjävlar”, då är det inte lätt att berätta för kompisarna att man är homosexuell, säger Peter Holmström.

Den stora finalen på Idrottens dag hoppas arrangörerna därför att Mångfaldsloppet blir. Det är ett gratislopp där alla kan vara med och där man tävlar bara mot sig själv. Två rundor på samma 900 meter långa bana. Vinner gör den som kommer i mål så nära sin egen tid som möjligt.

– Det innebär att elitlöparen kan se sig slagen av den som går sakta, säger Olof Ljungberg, som ser en möjlighet att utmana synen på tävlandet och kravet att alltid prestera. Vilket i sin tur gör att många unga slutar med sin idrott alldeles för tidigt.

– Det kanske är så här vi ska tävla i framtiden.

Hur många som kommer till start vet han inte, men det finns 500 medaljer. Och Peter Holmberg tror att det kommer att bli ett annorlunda lopp, där den som springer fortast är i mål innan en del av de tävlande ens har börjat springa.

En av deltagarna är i vilket fall Caroline Ek, världsmästare i kickboxning. Hon fick barn för några veckor sedan och har lovat att lunka sig igenom loppet.

– Vi får se hur det blir. Men vi hoppas på ett myller av människor. Många olika sorters människor, säger Olof Ljungberg

Fakta

Alla äger idrotten

”Idrotten kan med sitt universella språk spela en viktig roll för att öka förståelsen människor och grupper emellan. Influenser från andra kulturer bidrar till en positiv utveckling inom den svenska idrotten. Idrotten ska följa FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna.

Idrottens värdegrund vilar på fyra fundament: glädje och gemenskap, demokrati och delaktighet, allas rätt att vara med samt rent spel. Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar.

De diskrimineringsgrunder som diskrimineringslagen omfattar är kön, könsidentitet och könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.”

Riksidrottsförbundet

Visa mer...