Hanna och Henrik Ohnback

Familj ,

i Rödeby fick den 5 juli en dotter, Nora, som vägde 3990 g och var 52 cm.