Carl Axel Petri Jönköping

Gösta Gunnarsson Landshövding i Jönköpings län1980-97 Artikeln publicerades
Carl Axel Petri har avlidit.Foto: STAFFAN LINDBOM
Carl Axel Petri har avlidit.Foto: STAFFAN LINDBOM

Carl Axel Petri, tidigare president i Göta Hovrätt och tidigare justitieminister, har avlidit. Utöver familj och släkt finns en stor vänkrets som känner stor saknad.

Carl Axel Petri växte upp i Växjö där hans familj och släkt har djupa rötter.

Sedan följde studentår i Lund och tings-och hovrättsår i Malmö. Snart upptäcktes hans förmåga och kapacitet. Han blev sekreterare i riksdagens konstitutionsutskott och i flera viktiga statliga utredningar. Karriären gick snabbt och strax var han ledamot av försäkringsdomstolen och sedan lagman i kammarrätten i Stockholm. Det tillkom utredningar om utlänningslagstiftning och miljövård.

Till Jönköping kom Carl Axel i och med att han 1976 utnämndes till president för den nya kammarrätt som skulle inrättas i Jönköping. Han ledde uppbyggandet av den nya domstolen som började fungera vid årsskiftet 1976/77. Domstolens domkrets kom att omfatta ett antal län som togs från tidigare kammarrätter. Han lär ha frågat justitieutskottets ordförande om han inte också kunde få Halland på 30 år men det gick inte. Han fick dock med Kronobergs län.

Arbetet som president i kammarrätten i Jönköping löpte på men så ringde statsminister Thorbjörn Fälldin. Efter valet 1979 hade den borgerliga trepartiregeringen kommit fram till att den skulle ha en opolitisk energiminister. Det skulle ju till slut bli en folkomröstning i energifrågan i början av 1980. För denna grannlaga uppgift hade regeringen enat sig om Carl Axel Petri. Hans överraskning var stor när Thorbjörn Fälldin ställde frågan. Efter tvekan accepterade han energiministerposten trots att det inom familjen påstods att han inte ens visste vad en kilowattimme är. Trots detta gick det bra och när Gösta Bohman tog med sig sina moderata statsråd inklusive justitieministern och lämnade regeringen våren 1981 blev Carl Axel Petri justitieminister i center-folkpartiregeringen.

Carl Axel återvände senare ofta till vad som skedde under denna tid. Han kände att han till skillnad från övriga statsråd inte hade någon partigrupp att falla tillbaka på. Han betonade att han i stället från första början kände ett starkt stöd från statsministern.

Han berättade att han fick deltaga i ovanligt många internationella resor med kungaparet och med olika handelsdelegationer. Ibland fick han ersätta de partipolitiskt valda statsråden som måste vara hemma och sköta sina partipolitiska uppdrag.

Efter valet 1982 återvände Carl Axel till kammarrätten i Jönköping. 1987 kom utnämningen till president i Göta Hovrätt. Dessutom ledde Carl Axel arbetet med miljöbalken och fri-och rättighetsutredningen. Han lyckades få till stånd stor enighet i fråga om kyrkans relationer till staten. Samtliga är stora bestående samhällsreformer.

De stora utförsgåvor som Carl Axel Petri begåvats med har som framgått kommit till stor allmän nytta och glädje. Allt det han uträttat klaras inte utan att man är noga med detaljer. Men det man framför allt förknippar med honom är hans övergripande perspektiv.

I umgänget med Carl Axel erfor man snart att han var en upplyst och modern människa med ett ljust sinnelag. Han hade en stor social begåvning, var en stor berättare och hans humor var fin. Den kombinerades med ett smittande skratt. Han hade gått latinlinjen och kunde utantill dra åtskilliga blanka romarcitat liksom långa rimverser från Elsa Beskows klassiska sagoböcker för oss som hade förmånen att åtnjuta generositeten i Britas och Carl Axels hem. Han deltog aktivt i Jönköpings kultur-och föreningsliv.

Den petriska släkten betydde mycket för honom. Det gjorde också rötterna i blekingska Djupadal och Saxemara.

Saknaden efter Carl Axel är stor. Samtidigt är minnet av honom ljust och det är en förmån att ha fått lära känna honom och åtnjuta hans vänskap.