Bruno Persson, en sjöman med ankare i mössan

Lars Erik Blomqvist, kamrat och kollega Artikeln publicerades

Jag fick ett tråkigt bud att Bruno lämnade oss den 28 december 2017 efter en tids sjukdom.

Bruno som under hela sitt yrkesverksamma liv varit Flottan trogen, ända sedan han lämnade hemmet i Reftele i Småland. Artillerist blev hans yrkesgren och han var mönstrad ombord på torpedbåtar, minsvepare, Flaggen som aspirantledare, isbrytare med mera. Sist men inte minst på skonerterna Gladan och Falken, vilket jag personligen tror var den tid som Bruno gillade mest, då han ofta nämnde dessa när man språkade med honom.

Bruno har gjort sig känd som god kamrat och kollega, omtyckt av alla som seglat med honom och en som gick att lita på i alla väder. Det han åtog sig utförde han med fullständigt engagemang för uppgiften. Inga halvmessyrer här inte. Kan som exempel nämna, att när han och Birgitta ”blev med skoter” så var det inte en ynka liten vespa det handlade om, utan flera 100 kubik skulle det vara. I första fritidsbåten var det inte besök på några kobbar och skär, nej till de ”danska farvanden” ställdes kosan för att sedan genom åren njuta av blekingska skärgården med ”Skumpa”. Tung mc på 750 kubik gjorde också intrång i livet, en stor hoj (750 kubik) som fick gå några mil när intresset för båtlivet hade mojnat.

Bruno Persson var engagerad i Sjövärnskåren som bland annat intendent då SVK höll till på Rollsö. Många somrar blev det hos kåren på Rollsö även som styrelsemedlem i Blekinge båtförbund, som sedermera hyrde Rollsö för sitt sjösportläger. Bruno var lägerchef där de första somrarna och stod för kontakterna med marinen. BBF:s sjösportläger hade under Brunos tid är en ständig ökning av deltagare, som samtliga fick del av hans kunskaper om hur man beter sig i omkring våra båtar. Bruno deltog i flera Ölandsmaror, och engagerade sig i Nicklastorp som funktionär och golfspelare.

Vidare så måste nämnas hans medlemskap i Stamlogen VS där han marscherade uppåt i graderna och deltog även i administrationen. Flottans Män tillhörde han också, där han tilldelades veterantecknet efter 18 års medlemskap.

Bruno var hedersledamot i Karlskrona motorbåtssällskap efter haft olika befattningar bland annat som ordförande. Ledare för flera av KMS vikingafärder och navigationskurser vilket Vi KMS:are är tacksamma för. Sista åren i tjänst tillbringade han i dåvarande MKS stabens mob.sektion och uti ”berget” som kommendant för att därefter en tid på isbrytarna Njord och Tor gå iland och njuta av välförtjänt pension.

Bruno bodde vid sin bortgång på Stumholmen, i Slup- och barkasskjulets närhet, tillsammans med hustrun Birgitta.

Vi som känt dig, Bruno Persson, har en saknad inom oss som kommer att vara och vi kommer att minnas dig som en bra och redig sjöman, kamrat och kollega. Jag är säker på, att i den hamn du nu finns kommer du att stå med utsträckt hand för att ta emot ankommande och hjälpa dem tillrätta med deras förtöjningar, och se till att det är väl avfendrat. Detta med ett så välbekant ankare i mössan.

Våra tankar går även till Birgitta, Lars med familj och Björn.

Vila i frid sjöman Bruno Persson.