Ettan

Rapsolja blir till biobränsle i den gamla glassfabriken

Ettan Artikeln publicerades

Lantmännen Ecobränsle har flyttat in i den gamla glassfabriken i Karlshamns hamn och tillverkar rapsmetyleter, RME, för dieselfordon.
- Vi kan producera 45 000 kubikmeter per år nu och vi har tillstånd att öka produktionen till 100 000, säger Per Erlandsson som är platschef.
Läget är utmärkt, nära till hamn och järnvägsspår för att kunna leverera miljövänligt samtidigt som råvaruleverantören AAK:s fabrik för rapsoljeproduktion ligger alldeles i närheten.
- Egentligen fanns allt här redan. Till och med rörledningarna från AAK låg
färdiga sedan glasstillverkningen som fanns här innan vi flyttade in, berättar Carola Olofsson som har ansvar för marknad och ekonomi.
- Fabriken är dessutom stor nog att växa i om vi behöver det, tillägger hon.

Lantmännen Ecobränsle använder alltså rapsolja för att producera RME som sedan säljs till oljebolagen för inblandning i dieseln som de sedan säljer vidare till kund. I dag är den maximala inblandningen som tillåts fem procent men det finns tillverkare, Peugeot exempelvis, som har motorer som klarar trettioprocentig inblandning och det finns även motorer som klarar ren RME.

Finessen med RME är att bränslet är förnyelsebart och ingår i kretsloppet så att man inte får något koldioxidtillskott till atmosfären. En ökad inblandning av RME betyder i praktiken att vi minskar utsläppet av koldioxid samtidigt som vi hushållar med de fossila bränslena.
- Raps odlat på en yta motsvarande en fotbollsplan ger ungefär 1 000 liter RME, säger Per.
Vi får då omedelbart en dimension på vad som behövs i åkerareal för att producera biodiesel. En nog så viktig
fråga eftersom debatten när det gäller etanolproduktionen gärna halkar in på att världens matförsörjning hotas av att biobränsle produceras på åkrarna.
- Vi ser inga problem i detta, förklarar Per.

Enligt Lantmännens beräkningar kan man öka dagens biobränsleproduktion, som är två procent av den totala spannmålsproduktionen, till trettio procent utan att påverka den mängd som produceras till livsmedel. Däremot finns det en ekonomisk aspekt i det hela och den har sitt ursprung i det faktum att efterfrågan på raps ökar i takt med att man producerar mer biobränsle. År 2005 gick produktionen till energisektorn om produktionen till livsmedel och det betyder att det numera är efterfrågan från energisektorn som sätter
priset. Mot bakgrund av oljeprisets utveckling kan man tänka sig att den gula rapsen snart blir guld värd för lantbrukarna.