Ditt val 2018

Ditt val 2018
”Jag uppmuntrar patienterna att prata svenska även med mig för att de ska lära sig språket snabbare”, säger Anders Olsen, en av få arabisktalande läkare inom primärvården i Blekinge. Karl-Gustaf Gustafsson, chef för Ronneby vårdcentral, tycker att det är en stor fördel att ha honom på plats.
Foto:

100 dagar - 100 röster

Nyheter om politik i din kommun