Vad händer nu med bidrag till äldre?

Jan-Åke Nordin, Sigrid Johansson, Marianne Nordin, Camilla Hansson, Björn Liljekrantz ,

Till sommaren försvinner stadsbidraget för de äldre i Karlskrona kommun. För att kompensera detta ger regeringen kommunerna möjlighet att höja taket i maxtaxan.

Den styrande maktkonstellationen i Karlskrona hade för avsikt att höja maxtaxan för omvårdnad med 219 kr per månad från 1 januari 2017. Efter påtryckningar från oppositionen och pensionärsorganisationer backade man. Vi moderater var tydliga och påtalade att utredning måste föregå beslut, så att vi vet vad en eventuell höjning får för konsekvenser.

Vad som kommer att hända nu vet vi inte riktigt. Det vi vet är, enligt den samlade pensionärsrörelsen, att idag lever ungefär var sjätte pensionär i Sverige under EU:s fattigdomsgräns. Skulle det bli en avgiftshöjning för omvårdnad så kommer den att "äta upp” de pengar som före valet utlovades i ökat bostadstillägg, skattelättnad samt pensionsuppräkning. Förlorarna är de med ett stort omsorgsbehov.

Detta är enligt vår mening att slå mot de som redan har det svårt. Dessutom finns det ingen garanti för att utvecklingen inte fortsätter med andra höjda avgifter.