Långt kvar till bra hjärtsjukvård

Karin Jeppsson, länsordförande Länsföreningen Hjärtlung i Blekinge. Inger Ros, ordförande Riksförbundet Hjärtlung. Hans Gilljam, ordförande Läkare mot tobak. ,
I dag är målet att minst 75 procent av de rökande hjärtinfarktpatienterna ska ha slutat röka vid uppföljningen ett år efter att de insjuknat. Vi vill se en handlingsplan för när rökningen ska vara nere i några enstaka procent.
Foto:Fredrik Varfjell/TT
I dag är målet att minst 75 procent av de rökande hjärtinfarktpatienterna ska ha slutat röka vid uppföljningen ett år efter att de insjuknat. Vi vill se en handlingsplan för när rökningen ska vara nere i några enstaka procent.

I februari infaller Hjärtemånaden. Då uppmärksammar Riksförbundet Hjärtlung landets hjärtsjuka alldeles extra, eller rättare sagt den vård svenska hjärtpatienter erhåller.

1,7 miljoner svenskar lever med någon hjärt-kärlsjukdom. Det är dessa sjukdomar som skördar flest liv i Sverige. Även om vården blir allt bättre så finns mycket kvar att göra innan vi kan slå oss för bröstet och känna oss riktigt nöjda. Inte minst gäller detta återfallsförebyggande åtgärder, så kallad, sekundärprevention, efter en hjärtinfarkt.

Med sekundärprevention menas att blodtrycket ska vara bra inställt och att blodfetterna är bra kontrollerade. I Socialstyrelsens riktlinjer lyfts också hjälp med rökstopp och fysisk aktivitet särskilt fram som de viktigaste delarna i eftervården av hjärtpatienter.

Det är också vetenskapligt belagt att insatserna har effekt på återinsjuknande och dödlighet. Men då måste insatserna vara strukturerade. Sekundärprevention ska inte heller vara något som bara vissa sjukhus eller landsting erbjuder.

I dag är målet att minst 75 procent av de rökande hjärtinfarktpatienterna ska ha slutat röka vid uppföljningen ett år efter att de insjuknat. I årets upplaga av Socialstyrelsens och Sveriges kommuner och landstings öppna jämförelser 2014, ligger denna siffra på drygt 54 procent i Sverige i snitt. Men många landsting når inte ens dit. I Blekinge har endast 45 procent slutat röka efter ett år. Detta trots att rökstopp är ett av det mest uppenbara målen vid kardiovaskulär prevention. Inte minst när det gäller unga hjärtan.

Att sluta röka är inte lätt. För att klara det behövs ofta professionell hjälp. För att alla svenskar ska få samma möjlighet till rökstopp föreslår vi därför gratis tillgång till tobaksavvänjning och till de effektiva läkemedel som finns var i landet man än bor.

Sjukvård är dyrt, men kan man förhindra en hjärtinfarkt innebär det, förutom minskat lidande och förkortat liv, en betydande samhällsekonomisk vinst.

Det är nu dags för våra politiker att agera. I linje med Tobacco Endgame, Rökfritt Sverige 2025 vill vi se en handlingsplan för när rökningen ska vara nere i några enstaka procent. Att hela vårdkedjan, från förebyggande behandling och akut omhändertagande till sekundärprevention fungerar är avgörande både för att undvika att människor insjuknar och för att se till att hjärtinfarktpatienter inte blir sjuka igen.