Köttskatt bra av miljö- och hälsoskäl

Jonas Paulsson och Stig Bengmark ,

Skatt på kött är ett av de potentiella verktyg som en av framtidsminister Kristina Perssons (S) analysgrupper under hösten tittar på. Decemberöverenskommelsen ger regeringen fritt mandat i budgetfrågor. Tiden är mogen att införa köttskatt. Köttskatt har framtiden för sig av både miljö- och hälsoskäl.

I USA har man i detalj studerat kostnaderna av köttproduktion och kommit fram till att 70 procent av all producerad säd går till djuruppfödning. Det går åt inte mindre än sju kilo majs och soja för att producera ett kilo kött. Utan köttproduktion skulle USA kunna föda en nästan tre gånger större befolkning.

Av den energi som djuren konsumerar blir ytterst lite kvar: nötkött 2 procent, griskött 10 procent och kyckling 15 procent. Resten förbrukar djuren själva till att röra sig och värma upp sig. Effekterna på miljön är förödande. Som det nu är så fortsätter man att i snabb takt röja regnskog för att producera alltmer djurföda. Varje nyvunnet område stort som en fotbollsplan ger ett dagligt tillskott av 257 hamburgare. Det är inte oväsentligt att hälften av tillgängligt vatten i USA går till köttproduktion.

En ko som mjölkar 30 liter om dagen orsakar lika mycket miljöförstöring som 18 av jordens medelmänniskor. Viktigt är att komma ihåg att en hund äter som fyra medelmänniskor. Det djurfoder som produceras till 500 miljoner hundar motsvarar alltså köttkonsumtionen hos två miljarder människor och antalet hundar växer snabbt.

Men hälsoaspekterna är också viktiga. Det är väldokumenterat att en stor köttkonsumtion är ytterst negativt för folkhälsan. Det är en stor bidragsgivare till de folksjukdomar som nu plågar världen. Tre omfattande studier av nära 200 000 människor, som noga följts i uppåt 30 år, är eniga om att konsumtion av kött i den omfattning som nu äger rum leder till för tidig död hos mer än tio procent av människorna.

Offentliga beräkningar förespår ett behov av en fördubblad livsmedelsproduktion fram till 2050. Det är alltså nödvändigt att våra matvanor snabbt förändras. Aldrig tidigare har förutsättningarna att införa köttskatt varit så goda. En ny attitydundersökning från Naturvårdsverket visar på ett starkt folkligt stöd för förändrade matvanor om det gynnar klimatet. Nästan 60 procent av svenskarna vill äta mindre kött.

Det är dags att regeringen nu tar sitt ansvar och inför en köttskatt. Kommunerna har redan tagit politiska krafttag för att minska köttkonsumtionen. Enligt en färsk undersökning från Miljöaktuellt har andelen kommuner som infört köttfria dagar eller minskat köttkonsumtionen i motsvarande grad ökat från 30 procent 2014 till 40 procent i år. Köttskatt är ett viktigt verktyg för att ändra konsumtionsmönster och genomföra en grön samhällsomställning. Vi håller båda tummarna för att regeringen inför en köttskatt av miljö- och hälsoskäl.