Faran för exploatering av kvinnor är uppenbar

Emma Henriksson, riksdagsledamot Ann-Louise Trulsson, distriktsordförande ,
”Det är högst osannolikt att förvärvsarbetande kvinnor utan ersättning tar på sig att bära ett barn i nio månader för att sedan lämna bort barnet.”
Foto:Christine Olsson/TT
”Det är högst osannolikt att förvärvsarbetande kvinnor utan ersättning tar på sig att bära ett barn i nio månader för att sedan lämna bort barnet.”

Barn är inte en rättighet, och inte någonting du kan beställa. Nu har utredningen om surrogatmödraskap presenterats med viktiga argument till varför det inte ska tillåtas. Surrogatmodern riskerar göras till medel för andra människors efterfrågan och längtan. Faran för exploatering av socialt och ekonomiskt utsatta kvinnor är uppenbar.

De som argumenterar för bygger sitt resonemang på att kvinnan gör det frivilligt och utan ersättningar. Men det är högst osannolikt att förvärvsarbetande kvinnor utan ersättning tar på sig att bära ett barn i nio månader för att sedan lämna bort barnet.

Andra länders erfarenheter visar på just exploatering av socialt och ekonomiskt utsatta, varför exempelvis Indien inte längre tillåter utländska par att utnyttja indiska kvinnor i detta syfte.

Ser man till barnperspektivet riskerar barn att dras in i konflikter mellan de tänkta föräldrarna och surrogatmodern. Dessutom kan graviditet och förlossning orsaka komplikationer och allvarlig skada, såväl fysiskt som psykiskt.

Mängden komplicerade frågor att ta ställning har tidigare gjort att även socialdemokratiska regeringar varit motståndare till surrogatmödraskap. Förhoppningsvis lyssnar de till utredningen och säger nej. Ingen människa är en handelsvara. Mot den bakgrunden är vi kristdemokrater tydliga med vårt nej till surrogatmödraskap.