Det enda som imponerar är längden på listan

Anders Forsberg (SD), landsbygdspolitisk talesman, Margareta Forslund (SD), ordförande Blekinge, Christopher Larsson (SD), gruppledare Karlskrona ,

Kommentar till "De som bor på landsbygden måste få bättre villkor", BLT den 11 juni 2016.

En stor del av vår politik bygger på åtstramningar av migrationspolitiken. Detta resulterar i lägre utbetalningar till kommunerna som alltså tar emot migranter tillsammans med viss kompensation från staten.

Vi i Sverigedemokraterna skär absolut inte i kommunernas budgetar. Snarare kommer kommunerna få mer pengar över till annat när deras åtaganden gentemot migranter minskar.

Nohrén och From lägger fram en lång lista med åtgärder som ska gynna landsbygden. Men det enda som imponerar är längden på listan. Sen antyder man att det är populism att diskutera migrationspolitik. Men det är ju bara ett faktum att kostnaderna för migration i statens budget nu har rusat till 50 miljarder för 2016. Till detta kan vi addera 21 miljarder för jämställdhet och nyanlända invandrades etablering, vilket alltså bara är början på notan för regeringens migrationspolitik.

Men när det kommer till att ersätta svenska mjölkbönder för högre djurskyddskrav eller att sänka dieselskatten för svenska lantbrukare, ja då är pengarna plötsligt slut.

    Nohréns och Froms replik andas ändå självförtroende. Man hoppas vinna lantbrukarnas förtroende genom att säga att allt snart blir bra med ett antal kommittéer och nya utredningar. Verkligheten får väl bli facit. Ska landsbygden kunna utvecklas positivt och kunna ta tillvara sina möjligheter behövs en politik för en livskraftig landsbygd där människor kan leva, bo och verka.