Debatt

Vinststopp i välfärden bättre för kvinnorna

Magnus Johannesson (S) ,

De senaste veckorna har vi på debattsidorna kunnat läsa påståendet att Engelska skolan avstår från att etablera sig på grund av utredningen om begränsningar av vinster i välfärden. Huruvida detta stämmer vet jag inte.

Vi har också kunnat läsa att utredningens förslag om vinstbegränsning drabbar kvinnodominerade yrken särskilt hårt.

Slutsatsen är i så fall mycket enkel. Om Engelska skolan avstår från att etablera sig på grund av begränsningar till möjlighet av vinst kan det knappast bli tydligare varför de ville etablera sig. Jag är vidare övertygad om att Karlskrona kommun i egen vinstfri regi kan klara av att möta de behov som eleverna som efterfrågar det utbud privata skolor ställer. Utan vinst blir det till lägre kostnad och med god kvalitet.

Att vinstbegränsning i välfärden påverkar kvinnodominerade yrken mest är något att bara vara glada över. Det är precis inom dessa kvinnodominerade yrken varenda skattekrona behövs till bättre löner, villkor och kvalitet. Det är väl ingen som tror att vinst inom dessa yrken ger mer pengar till dem som arbetar inom dem?

Med stopp för orimliga vinstuttag i välfärden blir aktörer med ett ärligt och engagerat samhällsansvar kvar. Våra skattemedel används på rätt sätt. Vi får mer resurser till en bättre och likvärdig vård, skola och omsorg. Vi håller samman det samhälle som håller omsorgen om de gemensamma värdena högt. En samhällsmodell med en politik som arbetar för att minska klyftor, en modell som tar tillvara och försöker ge alla en chans att utveckla sig efter sina förmågor.

Vi behöver en politik som hjälper oss att hitta tillbaka till efterkrigstidens samhällsbyggande. En modell i vilken det inte var tal om att plocka ur vinst inom skolor, vård och omsorg. Så som jag minns den så fungerade den bra. Den kallas för den svenska modellen.