Debatt

Vi nysatsar för att hjälpa människor i nöd

TILLGÄNGLIGHETPrecis som med våra kyrkor har vi en stark vilja att hålla öppet och vara tillgängliga,, det gäller både personal och våra rum för möten. Vi väljer att här inte kommentera de händelser som föranledde beslut om begränsat öppethållande av våra kyrkor. Vi kan dock konstatera att vi gjort olika bedömningar i olika församlingar. Varje situation och händelse måste bedömas enskilt och utifrån lokala förhållanden. Som kyrkliga företrädare står vi med ett ansvar för den arbetsmiljö vår personal verkar inom, för den säkerhet och trygghet en besökare i våra kyrkor ska uppleva men även med ett ansvar gentemot så väl gångna generationers församlingsbor som kommande, genom att låta skydda och bevara våra kyrkorum mot yttre hot.Den tråkiga händelsen i Karlshamns kyrka har ingen koppling alls till Mika:s verksamhetsplan eller tänkta arbetssätt. Genom Mika gör vi en nysatsning för att bättre kunna utföra vårt uppdrag som kristna medmänniskor, genom att finnas tillhands för människor i fler av livets jobbiga situationer. Personer med en missbruksproblematik utgör en grupp av människor där Mika hoppas kunna verka till hjälp och stöd men det gäller även för personer med ekonomiska bekymmer, de som har svårt att hitta vägar in i det svenska samhället, människor i behov av stöd och vägledning genom samtal, människor som hamnat utanför samhälle eller arbetsgemenskap, de ensamma etcetera. Behoven och målgrupperna kan skifta men Mika vill kunna vara en möjlig väg till gemenskap, stöd och förändring. Genom att samla mer av kyrkornas kompetenser till samma plats hoppas vi kunna hjälpa bredare och där vi inte kan ge direkt stöd kunna hänvisa till där sådant stöd i så fall finns. Utifrån de behov vi identifierar vill vi bäst använda våra resurser. Vi är inte där ännu, inte alls. Varje ny planta måste få tid att gro för att växa sig stark. Vi kommer att öppna Mikas portar i samband med soppluncher redan nu under senhösten men kommer inte att bedriva utåtriktad verksamhet i planerad skala förrän en god bit in på det kommande året. Samarbete, verksamhetsformer och rekrytering av personal tar sin tid.Till Qristina, , och andra goda krafter i vårt samhälle som brinner för att hjälpa medmänniskor i Karlshamn med omnejd, sänder vi en inbjudan till att vara med som volontärer i Mikas verksamhet eller genom att stödja på andra sätt; som givare eller varför inte som förebedjare.Kyrkoherde i Mörrum-Elleholm Kyrkoherde i Asarum-Ringamåla Kyrkoherde i Karlhamn-Trensum Artikeln publicerades

Qristina Ribohn ställde i måndagens tidning en fråga till Karlshamns kommuns kyrkoherdar om det nystartade Mika (Människor I Karlshamn) kommer att låsa sina dörrar vid stök eller oro kring gäster och hjälpbehövande.

Den tråkiga händelsen i Karlshamns kyrka har ingen koppling alls till Mika:s verksamhetsplan eller tänkta arbetssätt. Genom Mika gör vi en nysatsning för att bättre kunna utföra vårt uppdrag som kristna medmänniskor, genom att finnas tillhands för människor.
Foto: Bo Åkesson
Den tråkiga händelsen i Karlshamns kyrka har ingen koppling alls till Mika:s verksamhetsplan eller tänkta arbetssätt. Genom Mika gör vi en nysatsning för att bättre kunna utföra vårt uppdrag som kristna medmänniskor, genom att finnas tillhands för människor.