Debatt

Vi får en osäker energiförsörjning

VINDKRAFT Artikeln publicerades

Slutreplik till Svensk Energis Vd Charlotte Unger Larson, BLT den 3 november:

Larson konstaterar i sin replik http://www.blt.se/debatt/vindkraftsvetot-bor-upphavas/ att utbyggnaden av vindkraft som nu projekteras bygger på 2016 års energiöverenskommelse som är tagen i god demokratisk ordning. Javisst är det så. Men det jag kritiserar http://www.blt.se/debatt/kommunerna-blir-omyndigforklarade/ är remissförslaget och dess motiveringar.

Att Svensk Vindenergi inte har några invändningar förvånar inte. Man betonar i förslaget att fullgod miljöprövning redan sker i dag. Kommunerna har stort inflytande och kan styra lokaliseringen av vindkraft i sin översiktsplanering. Man litar på att kommunerna gör kloka och relevanta bedömningar i tillståndsprocessen.

När kommunerna däremot ska ge slutlig tillstyrkan misstänks de för att ta godtyckliga beslut, har obefintlig förutsägbarhet, de kan utnyttja en felaktig lag som ger rättsosäkerhet med mera. Man påstår att de inte längre är kapabla att kunna bedöma vad som långsiktigt är bäst. Argumentet som också framförs, att Sverige har en felaktig lag, håller inte. Politik är att vilja, sade Olof Palme en gång. Viljan, det vill säga den som får flest röster i val, regerar och driver igenom sina värderingar. Men det är inte säkert att de är ”rättvisa”. Rättvisan är ofta relativ. Rättvisa får då den som bestämmer.

Miljöbalken klassar vindkraft som miljöfarlig. Men regeringsförslaget avser att ändra i den så att man får politisk rättvisa. Rättvisan flyttar från Sveriges landsbygd till Stockholm. När politik överordnas juridik är man på mycket tunn is. I grunden handlar hela denna fråga alltså om makt. Makt över andras mark. I sin iver att kortsiktigt uppfylla EU:s mål har regeringen inte tid att vänta tills en utvärdering av 2016 års vägledning vid tillstyrkan görs, trots att den ännu knappt har hunnit tillämpats.

Jag anser att remissens motivering är så ensidig och vinklad att den inte är trovärdig. Förslaget bör därför i sin helhet avvisas. Klubbas förslaget däremot igenom pekar allt på att Sverige om 20 år har en dyr och osäker energiförsörjning som till 40 procent är beroende av vädret, det vill säga vindkraftsbaserad. Hade syftet från början varit att säkra trygg, förnybar och miljövänlig energiförsörjning på lång sikt, skulle alla partier i god tid före tillkomsten av energiöverenskommelsen ha fått tillgång till ett nyanserat beslutsunderlag, exempelvis en politiskt neutral och fristående konsekvensutredning av vindkraft. I det avseende kan nog vare sig Energiverket eller Svensk Vindenergi svära sig fria.

Gösta Singstrand

Fristående debattör