Debatt

Vi äldre måste föra vår egen talan

INFLYTANDE Artikeln publicerades

Ett värdigt liv på äldre dar. Detta är vår enda chans! Vi pensionärer måste ta plats i de politiskt beslutande församlingarna för att föra vår egen talan.

Vi är inte omyndigförklarade för att vi har blivit pensionärer. PRO med flera pensionärsföreningar är bra på att framföra önskemål till de etablerade partierna. Men makten att förändra behåller man i de beslutande församlingarna där föryngringens vindar förpassat de äldre ut ur dessa.

Trygghetspartiet startades av ett antal pensionärer från Skåne men detta har nu spridit sig till Halland, Öland och Östergötland. Vi kan skapa ett bättre liv för de äldre, utslitna och sjuka i vårt land.

Erling Hansen

Trygghetspartiet