Debatt

Vådligt beslut om Ronnebys skolor

Tomas Lundberg
Snäckebacksskolan.
Foto:Ann-Marie Andersson
Snäckebacksskolan.

Ett vådligt beslut är på gång i Ronneby under våren. Kommunledningen planerar att försöka få privata aktörer att bygga skolor som sedan kommunen ska hyra.

Stopp och nej till att hamna i utsatt underläge och bli exploaterad.

Vi tillsammans som kommun ska äga våra egna skolor. Så ska det vara. Tänk hur utlämnade vi och våra barn blir i händerna på hyresvärden. Inte alls samma som på vanliga bostadsmarknaden där det ju finns flera aktörer, hyresvärdar att välja på. Inte lätt för en skola att flytta till andra lokaler. Den privata aktören kommer att ha skrivit bort den möjligheten som ett villkor i hyresavtalet.

Kommunala skolor ska ägas av kommunen, kanske via ett kommunalt bolag. Blandar man privata aktörer är man i händerna på intressen som bara tänker pengar. Då blir man sannolikt blåst. Det kan fungera om man själv har kompetens att skriva avtal. Det saknar man i Ronneby och i nästan alla offentliga verksamheter.

Titta på vårt förmögna Ronnebyhus. Politikerna vet inte hur rika vi är på grund av felaktig redovisning. Det finns ett mycket stort övervärde i Ronnebyhus. Men man redovisar felaktigt att Ronnebyhus bara har ett marknadsvärde på en miljard. Sanningen är 2,2 miljarder. Detta är dålig och vilseledande redovisning, vilket jag påpekat i revisionen. Detta bäddar för felbeslut. Se vad vi verkligen byggt på oss i förmögenhet och dra parallellen till vad vi kan bygga med eget ägda skolor.

Vi kan lugnt låna en miljard. Ronnebyhus är värt 2,2 miljarder och lånen är bara 600 miljoner. Vi är rika, mycket rika i Ronneby. Bygg Kilen, bygg skolor, i vår egen ägo. Det är ju värden för vår framtid. Bra investeringar helt enkelt.

Att släppa in aktörer som skapar välfärdsalternativ är bra och ökar valfrihet. Bra med privata skolor. Men detta är något annat. Att driva kommunala skolor med privata hyresvärdar ger inga mervärden utan öppnar för att vi exploateras. Detta förslag utarmar och tillför inget.