Debatt

Svartmålning leder ingenstans

SVAR Artikeln publicerades

Svar till "Äldre vågar inte gå ut kvällstid i Ronneby", Lars Karlsson, BLT den 8 februari:

Enskilda negativa händelser som sker i samhället kan vi vända i en positiv riktning genom att fokusera på orsakerna till dem och på allt det positiva, som ständigt försiggår. I insändaren "Äldre vågar inte gå ut kvällstid i Ronneby", BLT den 8 februari, http://www.blt.se/debatt/aldre-vagar-inte-ga-ut-pa-kvallarna/ gör Lars Karlsson ingetdera. Han svartmålar Ronneby.

Karlsson gräver djupt i brottsstatistiken och tycks gå miste om allt positivt som händer runt omkring honom.

Patrik Oldin, polisområdeschef i sydöstra Götaland, lyfter förortsproblemen i segregationens spår och ger en annan och bättre bild av Ronneby i BLT den 6 februari, liksom Ronnebybor gör i BLT:s reportage den 7 februari.

Genom att fokusera på egen rädsla förminskar Lars Karlsson andras armod och problemens orsaker. Den negativa synen sprider sedan rädslor, som bromsar positiv utveckling och framgångsrik integration. Svartmålning har aldrig varit och kommer aldrig att vara någon till gagn. Den förhindrar analys och konstruktivt tänkande.

Inge Johansson

Kallinge