Debatt

Snart en stad med framtiden bakom sig

Sven Kvist
Foto:Patric Söderström

En eloge till insändaren Hugo Dobbel angående Karlskrona kommuns väg mot att köra vilse.

Förskona Karlskrona kommun från Hans Juhlins så kallade visioner. Karlskrona är på väg att bli kommunen med framtiden bakom sig, om Hans Juhlin och de andra som anser sig ha befogenhet att bestämma utformningen av Karlskrona får hållas. Karlskronabornas uppfattning är tydligen inte av intresse för dem som bestämmer i kommunen.

En fråga: Var finns alla de parkeringsplatser som omtalas? Problemet med att parkera bilar är det allmänna samtalsämnet ”på staun”. Detta bör noteras av de styrande.

Hur är tankegångarna kring att göra Karlskrona till ett omtyckt turistmål, när det inte finns parkeringsplatser till alla besökare och boende? Arkitektens roll innefattar inte att bestämma hur boende och turister väljer att förflytta sig och få sin tillvaro att fungera.

Hur ska parkeringskaoset som kommer att uppstå i samband med byggandet av den nya idrottshallen lösas? Redan i dag är det stora problem vid olika arrangemang. Ett exempel på detta problem är föregående års fisketävlingen där samtliga bilar lappades av parkeringsvakter. Mycket ogästvänligt.

Så över till ett annat problem som planerats på ett märkligt sätt och det är busshållplatserna och refugerna på/vid Saltöbron vid Kilströms kaj. Har polis, brandkår och ambulanspersonal fått uttala sig i frågan? Det gäller till exempel problem med köbildning på bron när bussarna stannar och vägen blir oframkomlig för att passagerare ska stiga av eller på bussarna. Dagligen står flera bilar och släpper ut avgaser, eftersom det inte går att köra om de stillastående bussarna på grund av refugerna.

Att bygga sjönära har blivit en fix idé hos dem som anser sig ha befogenhet att utforma det ”nya Karlskrona”. Utan tanke eller kunnande om kommande klimatförändringar där vattenytan kommer att stiga väsentligt.