Debatt

Snabb E 22-lösning viktig för företagen

Eva-Marie Andersson ,

För oss som verkar inom näringslivet i Karlskrona och som är i daglig kontakt med både större och mindre företag i vårt närområde, är goda kommunikationer ett av de viktigaste och oftast förekommande diskussionsämnena.

Vi har därför följt debatten kring den nya vägsträckningen av E 22 förbi Jämjö och Lösen och vi är mycket glada att denna fråga nu aktualiserats och att en lösning verkar vara i sikte.

De företag som ingår i Karlskrona företags- och hantverksförening och nätverket Industrigruppen i Karlskrona är av både större och mindre storlek, men det som de flesta har gemensamt är att vi verkar på marknader som sträcker sig mycket långt utanför vår egen kommun. På dessa marknader konkurrerar vi med andra svenska och utländska företag och konkurrensen inom alla branscher är stenhård. Förutom konkurrens om kunder på världsmarknaden så konkurrerar vi också ofta med andra orter när det gäller att rekrytera och behålla arbetskraft med hög kompetens. Rent geografiskt är det ett faktum att Karlskrona och Blekinge har utmaningar då transporter tar dyrbar tid i anspråk, och därför återkommer ständigt frågan om kommunikation och infrastruktur både i samband med stora beslut kring etablering men också i samband med individuella rekryteringar av nyckelpersoner.

Att södra Sverige är en bra plats för att bedriva företag är vi alla överens om och denna bild förmedlar vi ständigt till företag som överväger etablering här och till människor som vi vill rekrytera.

Vi anser att det är helt avgörande för Karlskronas attraktionskraft som etableringsort och arbetsplats att vi tar vara på varje möjlighet att förbättra vår infrastruktur. Exakt hur en ny sträckning av E 22 ska se ut är självfallet en fråga för andra att lösa, men att den genomförs så snabbt som möjligt är av mycket stor vikt för våra företag och våra chanser att vara konkurrenskraftiga i framtiden.