Debatt

Sluta förfula, förvanska förlöjliga vår vackra världsarvsstad

Debatt Artikeln publicerades
”Kilströmskaj bjuder på en utmärkt lämplig plats för äldreboende, väl lokaliserat och utformat i harmoni med bebyggelsen på platsen”, skriver Hans-Fredrik Samuelsson.
Foto: 3dVision Johan Bournonville AB
”Kilströmskaj bjuder på en utmärkt lämplig plats för äldreboende, väl lokaliserat och utformat i harmoni med bebyggelsen på platsen”, skriver Hans-Fredrik Samuelsson.

Frågan är nu hur man skall ordna upp det elände som Juhlin/Larsson har ställt till med när det gäller det tänkta projektet på Kilströmskaj.

Det är ett naturligt inslag i en stadsarkitekts arbetsuppgift att inventera tänkbara platser att bebyggas. Därefter är det upp till medborgarna i olika konstellationer att avgöra vilken/vilka som specifikt skall exploateras. Däremot är det helt oacceptabelt och etiskt vämjeligt att som Karlskronas stadsarkitekt – en i övrigt sympatisk person - nu gör, att inte bara presenterar Kilströmskajprojektet utan också ta på sig rollen att de facto bestämma att detta specifika projekt skall realiseras!

På det mest utmanande sätt använder denne sitt publika ämbete och dess förenande resurser, och därmed medborgarnas skattemedel, för att realisera aktuellt projekt - ett projekt vilket sedan dess initiering har avvisats av en kompakt medborgaropinion!

Vilken total nonchalans för demokratins spelregler! Hade detta skett när det strikta ämbetsmannaansvaret förelåg hade stadsarkitekten lyfts ur sin publika funktion för gott!

Emellertid, den som verkligen på det mest genomgripande sätt skall skuldbeläggas för hur detta projekt har utvecklats är stadsarkitektens politiske överordnande, kommunalrådet och centerpartisten Magnus Larsson.

Denne kunde på ett tidigt stadium - när det redan var klart att det förelåg en massiv medborgaropinion mot projektet - ha klargjort för stadsarkitekten att projektet läggs ned och detta oavsett vilka privata ambitioner som den senare hade. Detta gjorde inte Larsson. I stället smög han omkring diffust mumlande under radarn med näsan i mobiltelefonen. I allt möjliggjorde detta att stadsarkitektens sak premierades på medborgarnas bekostnad – de medborgare vars intresse Larsson är högt avlönad för att respektera och representera!

Situationen förbättrades inte av att medlemmar i byggnadsnämnd och kommunalfullmäktige hade drabbats av generell dövstumhet – inte en enda av dessa, speciellt i den senare, vilken hade som prioritet att representera medborgarna, gav tillkänna någon som helst mening.

Frågan är nu hur man skall ordna upp det elände som Juhlin/Larsson har ställt till med när det gäller det tänkta projektet på Kilströmskaj.

En enorm mängd skattepengar har nu under flera månader grävts ned på Kilströmskaj för att förbereda för byggnation – allt till förmån för den tänkte private exploatören. Denna investering kan nu optimalt i stället komma kommunens invånare till nytta. Inte för att förfula, förvanska och till och med förlöjliga vår vackra och trivsamma världsarvsstad med ett projekt som det nu tänkta på Kilströmskaj, utan för att bygga vad så många Karlskronabor i så hög grad efterfrågar – mycket mer av äldreboende!

Kilströmskaj bjuder på en utmärkt lämplig plats för äldreboende, väl lokaliserat och utformat i harmoni med bebyggelsen på platsen!

Magnus Larsson är ansvarig politiker och har skyldigheten att nu ställa allt till rätta. Han tillhör ett skrå där den främsta prioriteten är att respektera och representera medborgarna – inte att tillfredsställa en enskild tjänstemans privata ambitioner på medborgarnas bekostnad!

Hans-Fredrik Samuelsson, Karlskrona

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Blekinge Läns Tidning och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.