Debatt

Ronneby museum - en ny turistmagnet

Ture Andersson och Inger Karlsson ,

Heja Ronnebyalliansen som ser möjligheterna med ett museum i Ronneby.

Vi gläds åt nyheten att en utredning ska se över möjligheterna att, i samarbete med Blekinge museum, rädda hem Gribshunden och Guldgubbarna till Ronneby.

Vi vet att det finns mycket mer som skulle behöva ”räddas hem” och bidra till att skapa ett spännande och intressant museum.

Vi känner till tre skatter som hittats i vår kommun och som i dag för en osynlig tillvaro i källarna på museerna i Stockholm: Den mest kända är naturligtvis Johannishusskatten som grävdes upp år 1865 i närheten av Vång. Den väger över sex kilo och består av guld och silversmycken samt mynt och härstammar från 1100-talet. Johannishusskatten är ett av Sveriges största och mest praktfulla skattfynd.

Silverskatten i Gärestad hittades 1869 i en åker i närheten av Gärestad. Den väger cirka två kilo och består av silversmycken och mynt från vikingatiden.

Yxnarumsskatten hittades år 1902 i bysamfällighetens sandtag vid Norrkåsa. Skatten, som också härrör från vikingatiden, vägde drygt 0,6 kilo och består av guld och silversmycken samt mynt.

Ett museum, förslagsvis lokaliserat i eller i anslutning till Kulturcentrum, som redan i dag är centrum för länets konst och konsthantverk, skulle kunna bidra till att göra Ronneby till en attraktiv besöksstad. Gribshunden, Guldgubbarna och andra fynd från utgrävningarna i Västra Vång, men också en skattkammare med våra skatter, ska rimligtvis finnas här och visas upp för allmänheten i stället för att ligga dolda i källarna på Historiska museet och Myntkabinettet i Stockholm.

Ett museum skulle också kunna visa på våra fem vackra kyrkor från medeltiden, Heliga Kors, Listerby, Förkärla, Hjortsberga och Edestads kyrkor.

Information om Sankta Klaras Kloster och Torkö Kapell på Torkö skulle förstås också ha en given plats på ett museum i Ronneby liksom kartor och annan information om alla fasta fornlämningar, där Björketorpstenen med sina ”förbannelserunor” är en av Sveriges största men tyvärr ännu ganska obemärkt sevärdhet.