Debatt

Realistisk budget från Karlskronas majoritet

Patrik Hansson Socialdemokraterna Chatarina Holmberg Socialdemokraterna Magnus Larsson Centerpartiet Börje Dovstad Liberalerna ,
Digital teknik och elevinflytande hör till det som ska prioriteras i Karlskrona.
Foto:Lena Ehring
Digital teknik och elevinflytande hör till det som ska prioriteras i Karlskrona.

Majoritetens budget för 2018 siktar högt men saknar "valfläsk". Budgetförslaget präglas i stället av realism och ansvarstagande.

God ordning på ekonomin skapar handlingsutrymme på både kort och lång sikt och skattebetalarnas pengar ska förvaltas väl. Vi har förståelse för det ekonomiska läget och påverkan av den starka befolkningstillväxten som inte bara ger ökade inkomster utan också kostnader i form av ytterligare service såsom skolor, olika boendeformer och kommunikationer eller vård och omsorg.

Vi investerar för framtiden!

Vi har fortsatt höga ambitioner att växa hållbart, såväl socialt, ekologiskt som ekonomiskt, och vi ska tillsammans bygga ett samhälle där målet är god livsmiljö, trygghet och delaktighet i den egna vardagen. Genom att investera klokt får vi också utrymme att fortsätta utveckla Karlskrona.

Exempel på kloka investeringar med sikte på framtiden är investeringar i elevernas skolmiljöer. Satsningar på digital teknik, ökat elevinflytande och goda arbetsvillkor för både lärare och elever bidrar till att ge varje barn möjlighet att utvecklas till sin fulla potential och dessutom skapa förutsättningar för kommande anställning eller företagande.

Andra investeringar för framtiden görs i vår personal. Vi genomför nu heltid som norm för alla anställda i kommunen och vi sänker arbetstiden för några av de grupper som har det tyngst. Vi uppmuntrar det livslånga lärandet och ger ökad möjlighet att karriärväxla inom kommunen. Vi har förtroende för våra medarbetare och tror att de har den bästa insikten när det gäller effektiviseringar. Därför satsar vi, tillsammans med kommunens medarbetare, på att utveckla de angreppssätt som krävs för att kunna stå rustade för framtiden. Exempel på detta kan vara ökad proaktivitet, fokus på externa och interna samarbeten, att våga prova och tänka nytt, prioritera det viktigaste och välja bort, utgå från ett koncernperspektiv och att arbeta med kompetensförsörjning. Tillsammans kommer vi att skapa en kommun där varje skattekrona bidrar på bästa sätt!

Kloka investeringar garanterar också vård och omsorg för kommunens medborgare. Vi ska ha en jämställd vårdkedja där män och kvinnor får likvärdig vård och såväl äldre som yngre ska garanteras en värdig vård som bygger på den enskilda människans behov och utgår från social samt ekonomisk rättvisa. Vårt mål är att Karlskrona kommuns välfärdsverksamheter ska vara en av de bästa i landet. Genom att fortsätta utveckla våra tjänster, erbjuda hög tillgänglighet och rätt till inflytande kommer vi strategiskt nå vårt mål.

Till sist, men absolut inte minst, investerar vi i vårt företagsklimat. Det ska vara lätt att vara företagare i Karlskrona och vi satsar därför på att förenkla myndighetskontakter och skapa förutsättningar för rekrytering. Vårt varumärke Karlskrona ska präglas av attraktiva miljöer fyllda av aktivitet och kreativitet oavsett om det gäller arbetsliv, utbildning, boende eller fritid. Ännu en grundförutsättning för utveckling är goda kommunikationer. Vi lägger nu in en högre växel för att säkerställa bredband i hela kommunen, vi utvecklar kollektivtrafiken både till havs och på land, bland annat med en ny båtpendel till Hasslö. Vi ska stärka varumärket för Karlskrona kommun till att inte bara vara Sveriges soligaste, sydligaste skärgård utan också en ideal plats för att driva och etablera nya verksamheter.