Debatt

Placera det nya luftvärnet i Blekinge

FÖRSVAR Artikeln publicerades

Äntligen har riksdagen tagit beslut om ett nytt luftvärn. Patriot-systemet kommer att blir en nödvändig förstärkning av vårt försvar mot fientliga anfall.

De nya hoten från öster understryker ytterligare betydelsen av en höjd beredskap i vår del av landet.
Foto: Thomas Persson
De nya hoten från öster understryker ytterligare betydelsen av en höjd beredskap i vår del av landet.

Nu måste Blekinge tilldelas en huvudroll i det framtida luftvärnet. Vårt strategiska läge visas av den redan starka närvaron av försvarskrafter. I Ronneby finns drygt 30 procent av landets JAS-flygplan baserade, dessutom helikoptrar. Mer än 50 procent av Marinens fartyg är stationerade på Marinbasen i Karlskrona. Här finns också det enda varvet i landet med nybyggnadskapacitet för militära fartyg.

Det finns alltså mycket att försvara, för att vårt land ska kunna behålla sin slagkraft i ett skarpt läge. De nya hoten från öster, exempelvis Iskander-robotarna i Kaliningrad, understryker ytterligare betydelsen av en höjd beredskap i vår del av landet. Därför bör en del av det nya luftvärnssystemet förläggas till östra Blekinge.

Sverige hade i mitten av 1990-talet 22 luftvärnsbataljoner. Nu har vi två, placerade på samma plats, nämligen I Halmstad. Det är knappast en strategiskt riktig placering med tanke på den hotbild vi kan se i dag.

Att de båda bataljonerna är snabbrörliga hjälper inte, de ligger 20 mil för långt västerut. Den nya stora satsningen på luftvärnet, med hjälp av bland annat liberala röster i riksdagen, ger ett utmärkt tillfälle att korrigera sakernas tillstånd. Placera alltså minst en luftvärnsbataljon i östra Blekinge alternativt Kallinge/Karlskrona.

Börje Dovstad

Rolf Svensson

Liberalerna Karlskrona