Debatt

Överlåt inte makten att påverka till andra

Aina Svensson
Det är fantastiskt att vi i Sverige har en kyrka där vi har möjlighet att påverka hur verksamheten ska vara.
Foto:Thomas Persson
Det är fantastiskt att vi i Sverige har en kyrka där vi har möjlighet att påverka hur verksamheten ska vara.

Har du fått ditt röstkort ? Det har jag! Alla som har rösträtt i kyrkovalet ska senast den 1 september ha fått sitt röstkort. Men varför ska man rösta frågar sig väldigt många. Alla har vi en relation till kyrkan.

Visst är det väl underbart att över hela vårt land, oavsett motivet, kunna få komma in i en kyrka. Kanske enbart för en stund av lugn och ro, att få känna historiens ”vingslag” och möjligheten att få ”lyssna till tystnaden” i vårt i övrigt ständigt brusande samhälle. Så detta kulturarv vill jag att de styrande ska bevara.

Svenska kyrkan, vårt största religiösa samfund, accepterar kravlöst även mig som medlem, hur passiv man än är. Den finns för dig och mig. Om och när vi behöver den. Det tycker jag är fantastiskt och sådan vill jag att den ska fortsätta att vara.

Religioner är bärande av normer för hur vi bör bete oss mot varandra. Grundläggande för kristendomen är kärleksbudskapet. Därför kommer jag att rösta så: Att Svenska kyrkan ska stå stark i att föra dialogen om hur samhällslivet ska utformas.

Jag tycker att det är fantastiskt att vi i Sverige har en kyrka som är till för alla, som bygger på självstyrda, det vill säga lokalt styrda församlingar och där jag har möjlighet att påverka hur kyrkans budskap och verksamhet ska vara.

Därför ska jag spara mitt röstkort och nyttja min rösträtt den 17 september.

Det tar så lite av min tid att lämna min röst, men den kan betyda mycket för oss alla på olika sätt!

Kyrkan har makt, inte att fatta beslut om våra liv men makt att föra ut ett budskap och det budskapet vill jag ska vara i överensstämmelse med vad jag tror och tycker.

Att inte rösta känns ganska otänkbart, för då överlåter jag ju åt andra att avgöra vem som ska föra min talan och det kan ju rent av bli helt tvärtemot min egen övertygelse.