Debatt

Oacceptabla problem med lönerna

KOMMUNALT Artikeln publicerades

Under de senaste veckorna har medier publicerat en rad artiklar om lönehanteringsprocessen i Karlskrona kommun. Bilden som ges i artiklarna känner jag inte igen mig. Jag vill därför göra några klargöranden utifrån den kunskap jag har.

”Jag undanhåller ingen information och mina med­arbetare gör ett bra jobb med att skapa en bättre löne­hantering”, skriver kommundirektör Carl-Martin Lanér.
Foto: Marcus Palmgren
”Jag undanhåller ingen information och mina med­arbetare gör ett bra jobb med att skapa en bättre löne­hantering”, skriver kommundirektör Carl-Martin Lanér.

Det är viktigt för att allmänheten ska få en korrekt bild av Karlskrona kommun och för att alla som arbetar för att rätta till problemen i vår löneprocess ska känna att jag och kommunledningen står bakom dem och är trygga i att de gör ett bra jobb. Först och främst: Det finns och har funnits problem i lönehanteringen i Karlskrona kommun, vilket inte är acceptabelt. Detta måste vi komma till rätta med. I medierapporteringen hänvisas till anonyma källor och jag vill uppmana den som eventuellt har nya uppgifter att lämna dem till kommunen.

När upptäcktes problemen? 2012 omorganiserades lönehanteringen och arbetet började med att skapa en gemensam löneprocess för kommunens olika verksamheter. 2015 stod det klart att problemen var större än vad som tidigare framkommit. 2016 ökades därför insatserna för att komma tillrätta med problemen.

Under 2017 gjorde kommunens revisorer en revision. Revisionsrapporten bekräftade och fördjupade bilden av problemen, varför ett omfattande åtgärdsprogram startades på uppdrag av kommunstyrelsens ordförande Patrik Hansson.

I samband med att rapporten presenterades i oktober gjorde jag tillsammans med kommunstyrelsens ordförande ett uttalande om att ”Vi letar inga syndabockar”. Det har tolkats som att vi inte kräver rättelse från dem som fått felaktigt utbetalda löner. Det är fel. Det vi menar är att vi som ansvariga för verksamheten tar ansvar för de problem som finns, även om de uppkommit minst fem år tillbaka i tiden.

Det som i debatten sägs vara en felaktig utbetald lön kan ändå vara rätt hanterad. Det finns en mängd olika anledningar men låt mig ta ett exempel. Runt den 20:e varje månad stängs lönesystemet för att lönerna ska bearbetas och betalas ut. Om någon då blir sjuk efter det så hinner inte frånvaron rapporteras in och det blir en felaktigt utbetald lön. Det rättas normalt till på nästa lön, men det händer också att kommunen skickar en faktura till den anställde som då betalar tillbaka det som blivit fel. Det är sådana här orsaker som är det vanligaste skälet till att felaktig lön betalas ut. Rubriker som ”Miljontals kronor läckte ut i felaktiga löner” blir då både sanna och gravt missvisande. Sanna eftersom det betalas ut felaktiga löner, men missvisande eftersom pengarna betalas tillbaka till kommunen.

Det har också rapporterats om en rad mycket uppseendeväckande händelser som varken finns med i revisionens rapport eller de uppgifter som kommunen hittat. Uppgifterna är helt enkelt felaktiga. Det gäller till exempel: Uppgifter om ersättning för personliga inköp av alkohol. Uppgifter om en anställd som fått 5 000 i övertidsersättning varje månad som kompensation för en lågt satt lön. Uppgifter om att utbetalningar för personliga utlägg görs utan verifikation. Varken revisorerna eller kommunen har funnit någonting som skulle föranleda en polisanmälan.

För mig är det viktigt att alla känner sig trygga i att kommunens arbete sker med full öppenhet. Jag undanhåller ingen information och mina medarbetare gör ett bra jobb med att skapa en bättre lönehantering.

Carl-Martin Lanér

Kommundirektör

Karlskrona kommun