Debatt

Nyhetsjournalistik är inte propaganda

Debatt Artikeln publicerades

Sverigedemokraternas distriktsordförande Björn Tenland Nurhadi anklagar BLT för att ljuga och bedriva propaganda. Därför vägrar han att låta sig intervjuas annat än via mejl. Det är att diktera villkoren för BLT:s journalister - och det är att inte förstå själva essensen i journalistik.

För mig är det viktigt att alltid försöka ha ett självkritiskt perspektiv i det dagliga nyhetsarbetet, att vi på BLT:s redaktion har en ständigt pågående diskussion kring vilka frågor vi lyfter och, kanske viktigast av allt, vilka röster som kommer fram. Den här diskussionen är viktig att hålla levande även utanför mediehusen. Något så samhällsbärande som journalistik måste ständigt vara föremål för debatt. Ur den aspekten skulle man kunna välkomna sverigedemokraten Björn Tenland Nurhadis engagemang i BLT. Men jag befarar att det snarare underblåser misstron mot seriösa medier och därmed står vi inför ett demokratiskt dilemma. Oberoende medier måste få vara obekväma, göra sin egen nyhetsbedömning och ställa kritiska frågor utan att någon dikterar vad och hur vi skriver.

Vi ringer upp distriktsordföranden för att få en kommentar till en artikel om hans partikollega Paul Cederholm, men Björn Tenland Nurhadi vägrar prata med BLT. Han säger att vi får mejla våra frågor, givetvis medveten om att det är omöjligt för vår reporter att ställa följdfrågor då.

När vi mejlar honom kommer svaren snabbt. Björn Tenland Nurhadi förklarar också varför han inte ställer upp på en telefonintervju: ”Flera journalister på BLT beskriver inte verkligheten och vill inte göra det heller ”, skriver han och fortsätter: ”Vidare är BLT ren propaganda för alliansen och skriver inte nyheter som skulle kunna skada deras anseende, hur allvarliga de än må vara”.

Björn Tenland Nurhadi har uppenbarligen missuppfattat att BLT i likhet med andra seriösa medier bedriver opinionsjournalistik på ledarplats och ingen annanstans. BLT:s politiska linje är oberoende liberal och ska enligt ägarstiftelsens ändamålsparagraf vara ett organ för ”kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande”. Men detta gäller alltså ledarredaktionen. Nyhetsredaktionen arbetar utifrån klassiska journalistiska principer: Vi ska vara objektiva och konsekvensneutrala. Och vi ska vara oberoende. Vår trovärdighet ligger i detta – att vi inte skriver på någons uppdrag utan att vi arbetar självständigt, fria från utomstående påverkan.

Björn Tenland Nurhadi avslutar sitt mejl med: ”Jag hoppas att det i framtiden kommer se annorlunda ut och att vi kan ta intervjuer på telefon på samma sätt som jag gör med Sydöstran, SVT, SR m fl men det är upp till er om detta kommer att ske”.

Men det är inte upp till oss. Det är upp till honom och det parti han företräder. De bör ta sig en grundlig funderare över på vems uppdrag de verkar och vilka som blir de största förlorarna om de fortsätter agera så här. Det är inte BLT. Det är deras väljare.

Trevlig helg!