Debatt

Nästan som att kasta pengarna i sjön

POLITIK Artikeln publicerades

Kan någon i Karlskrona förstå hur kommunalråden Hansson, Larsson och Dovstad tänker?

Vid kommunstyrelsens sammanträde skulle beslut tas om investeringstillstånd för en bogserbåt till Karlskronas hamnverksamhet. Anslaget för att täcka avskrivnings- och räntekostnader följer med investeringsanslaget.

De styrande i Karlskrona har budgeterat 6,8 miljoner till en bogserbåt. Övriga personal och driftskostnader ska täckas inom drift- och serviceförvaltningens budget. Driftkostnader inklusive personal beräknas till 300 000 kronor årligen vilket under en femårsperiod ger en kostnad om 1,5 miljoner kronor, enligt hamnchefens beräkningar.

Jämförliga hamnbolag som i dag har en likvärdig bogserbåt. i sin flotta uppger däremot att drift- och personalkostnaden för dessa är minst en miljon kronor årligen.

För att gå i land med Karlskronas hamnchefs beräkningar måste bogserbåten mest ligga vid kaj, och helt plötsligt kan vi verkligen prata om att kasta pengar i sjön.

Kristdemokraterna i Karlskrona vill, i stället för att finansiera obegripliga investeringar av de mest obskyra slag, att skattebetalarnas pengar skall gå till dem som behöver det mest, det vill säga skola, funktionsstöd, socialtjänst och äldreomsorg,

Billy Åkerström

Kristdemokraterna