Debatt

Mycket återstår att göra

INTERNATIONELLA Artikeln publicerades

Under internationella kvinnodagen den 8 mars uppmärksammar vi kvinnors grundläggande rättigheter runt om  i världen.

KVINNODAGEN

På många håll ser vi en oroväckande utveckling som undergräver människorättsprinciper och raderar viktiga framgångar på jämställdhetsområdet. Kvinnors rätt att bestämma över sin egen kropp, sexualitet och reproduktion är långt ifrån en självklarhet. Rättigheterna ifrågasätts av socialkonservativa och nationalistiska vindar i USA och Europa. Exempelvis var Donald Trumps första order the global gag rule – en policy som stoppade allt  amerikanskt bistånd till organisationer som försvarar aborträtten.

Samtidigt ser vi en mobilisering av andra krafter – för jämställdhet, för rättvisa. Det som förra året började som en enskild #metoo-bekännelse växte till ett globalt vrål som krävde respekt för kvinnors kroppar. Kvinnor över hela världen kämpar för jämställdhet, utmanar förminskande traditioner och strukturer vars bäst-före-datum för länge sedan har passerat.

2014 fick Sverige världens första feministiska regering. Ett epitet som innebär många möjligheter och ett stort ansvar. Vi har förvaltat det genom att bland annat initiera givarkonferensen #shedecides för att kompensera för det indragna amerikanska biståndet. Konferensen genererade 181 miljoner euro och skickade en tydlig politisk signal till världssamfundet.

Sverige är och ska vara ett föregångsland för mänskliga rättigheter och därför genomsyras vår utrikespolitik av ett systematiskt jämställdhetsperspektiv. S/MP-regeringen har under den här mandatperioden tagit flera viktiga steg mot det övergripande målet att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sitt eget liv. Den feministiska politiken har bland annat resulterat i en samtyckeslagstiftning, något som Miljöpartiet har arbetat för under två mandatperioder.

Den rödgröna regeringen har även lanserat en tioårig nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck, samt prostitution och människohandel. Sammantaget satsar vi 1,3 miljarder kronor och av dessa går 100 miljoner per år till kvinnojourer för att stärka deras viktiga arbete. Andra viktiga reformer är instiftandet av Jämställdhetsmyndigheten, beslutet att stärka grundskyddet för mer jämställda pensioner, antagandet av en ny handlingsplan för jämställda livsinkomster, beslutet om årliga lönekartläggningar för att minska osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor, satsningar på förlossningsvården samt insatser för att förebygga könsstereotypa utbildningsval.

Mycket har gjorts men samtidigt kvarstår ett gediget arbete. Vårt samhälle bygger på strukturer som gör att kvinnor slits ut på arbetsmarknaden, tvingas ta det största ansvaret i hemmet och bedömer sig själva hårdare än vad män gör. I en sådan maktordning duger det inte att söka individuella lösningar på strukturella problem. Miljöpartiet kommer därför envist att fortsätta driva det feministiska arbetet framåt. Vi är övertygande om att en politik för jämställdhet är en politik för ett hållbart och välmående samhälle.

Janine Alm Ericson (MP)

Jämställdhetspolitisk talesperson och riksdagsledamot

Olle Hilborn (MP)

Jämställdhetsambassadör och riksdagskandidat

Lova Necksten (MP)

Jämställdhetsambassadör och riksdagskandidat