Debatt

Motsättningarna i samhället ökar

Ulf Bjerén ,
Foto:Michael Kappeler

Svar till Tim Svanberg, den 10 maj:

Av Macrons program att döma representerar han nyliberal höger. Men det är klart att det ger större förtroende att bli kallad mittenpolitiker.

Le Pen har inte själv valt att benämnas högerpopulist, men medierna gör sig inte längre omaket att försöka verka opartiska.

Och vad är då Macrons program?

    EU förstärks och Frankrikes nationella suveränitet och demokrati försvagas. Globalisering och imperialism bejakas. USA får en fortsatt allierad i angreppskriget mot Syrien. Frankrikes nykoloniala expansion i Afrika förstärks. Hetsen och demoniseringen av Ryssland ökar. Detta bidrar till ökad risk för krig i Europa.

    Ojämlikheten eskalerar. Invandring och etniska motsättningar ökar. Arbetslösheten minskar förmodligen inte då hundratusen statliga jobb ska bort. Arbetsmarknaden avregleras. Fackens inflytande bekämpas.

    Förmögenhetsskatten ersätts med en fastighetsskatt som gynnar de välbeställda. Företagsskatten sänks.

    Framtiden är oskriven, men detta program löser sannolikt inte problemen i ett djupt krisdrabbat Frankrike. Det kommer tvärtom att öka klyftorna och motsättningarna i samhället.