Debatt

Leder till oanade tragedier

PROTEST Artikeln publicerades

Vad är det som händer? Nu måste vi alla reagera och protestera. Neddragningen inom LSS leder till oanade tragedier.

”Glöm inte bort de anhöriga som måste sluta sina jobb. Leder till minskade skatteintäkter.”
Foto: Gorm,Kallestad
”Glöm inte bort de anhöriga som måste sluta sina jobb. Leder till minskade skatteintäkter.”

Magdalena Andersson uttalade sig i Ekot den 22 oktober 2015: ”Det handlar också om att dämpa kostnadsutvecklingen på andra områden där vi ser att kostnaderna ökar, till exempel sjukskrivningar och assistansersättning, där fanns åtgärder i budgeten som verkligen behöver gå igenom i riksdagen nu...” ”Assistansersättningen är ett område där det blir aktuellt att spara pengar för att klara ökade kostnader för flyktingmottagandet.”

Stefan Löfven, Magdalena Andersson, Åsa Regnér, ta nu ert förnuft till fånga. Att koppla flyktingmottagandet till nedskärningar för personer med funktionsnedsättningar, att på detta sätt ställa grupper mot varandra, gagnar ingen. Det är en farlig utveckling.

Glömde ni FN-konventionens syfte när ni tog dessa beslut? I artikel 19 står det bland annat att ”Konventionsstaterna erkänner lika rätt för alla personer med funktionsnedsättning att leva i samhället med lika valmöjligheter som andra personer och ska vidta effektiva och ändamålsenliga åtgärder för att underlätta för att personer med funktionsnedsättning fullt åtnjuter denna rätt och deras fulla inkludering och deltagande i samhället, bland annat personligt stöd som är nödvändigt för att stödja boende och deltagande i samhället och för att förhindra isolering och avskildhet från samhället samt att underlätta personlig rörlighet på det sätt och vid den tid de själva väljer.”

Det är nog dags att regeringen läser FN-konventionen ordentligt. LSS är en rättighetslag.

Glöm inte bort alla skatteintäkter som staten förlorar på att assistenter, cirka 85 000, mister sina jobb.

Glöm inte bort de anhöriga som måste sluta sina jobb. Minskade skatteintäkter.

Glöm inte bort de anhöriga som får slita ut sig, blir sjuka = sjukskrivning.

Glöm inte bort alla sjukskrivna och funktionshindrade som inte orkar längre.

Glöm inte bort det senaste utspelet: Alla under tolv år och alla över 80 år. Föräldrar får sluta jobba för att få vara hemma och ta hand om sina funktionshindrade barn. Våra gamla, vem ska hjälpa dem? Säg inte hemtjänsten. De går redan på knäna.

Ska dessa människor gömmas undan som förr, eller vad? Beslutsfattare, vill ni ha det så? Vi kan alla drabbas av en olycka eller svår sjukdom.

Nej,nu är det dags att tänka om. Den medicinska bedömningen ska sjukvården stå för - inte politikerna. Låt inte den assistansberättigade sitta emellan och drabbas av isolering och ännu mer lidande.

Jag vill ha svar från samtliga partier - hur tänker ni hantera vår rättighetslag LSS? Det är ju val u år.

LSS ska utvecklas - inte avvecklas.

Förtvivlad och trött anhörig