Debatt

Knyt Sveriges vapenägare till totalförsvaret

Benjamin Topalovic riksdagskandidat för Centerpartiet Blekinge ordförande i Karlskrona-Nättraby C-avdelning ,
Foto:Larsen, Håkon Mosvold

Implementera EU:s vapendirektiv på ett sunt och hållbart sätt genom att knyta Sveriges vapenägare till totalförsvaret för att slå vakt om deras rättigheter och för Sveriges trygghet.

EU:s vapendirektiv har sedan start lyft stora varningsflaggor från en av Sveriges äldsta och starkaste folkrörelser, skyttet. EU:s vapendirektiv har debatterats och motargumenterats av bland annat Centerpartiets Europaparlamentariker Fredrick Federley, för att Centerpartiet har sett skadan som EU:s vapendirektiv kan bära i sitt sköte. En skada som riktar sig mot laglydiga och skötsamma vapenägare, inte mot de olagliga vapnen som finns i EU och som är det tänkta målet.

Tjeckien har hittat en väldigt bra lösning på det problemet som EU:s vapendirektiv utgör, att integrera Tjeckiens vapenägare i totalförsvaret. Detta är något som jag vill att vi i Sverige ska knyta till oss. Att ge Sveriges vapenägare möjligheten att obehindrat få utöva sin hobby, att åter stärka det svenska totalförsvaret och i förlängningen göra Sverige till ett lite tryggare land.

Genom att knyta Sveriges vapenägare, pistolskyttar och jägare, till totalförsvaret har Sverige kvalitetssäkrat sin förmåga genom att kraven som finns i dag för att få licens på ett vapen är väldigt höga. Samtidigt har Sverige åter börjat folkförankra försvarsförmågan. Ett starkt försvar är hela befolkningens angelägenhet och bör därför vara i allas intresse.

Ett argument som jag har sett återkomma när det kommer till nyttan av EU:s vapendirektiv är att lagliga vapen stulits och används vid brottsliga handlingar. Men statistiken jag har sett utgör de vapnen en försvinnande liten del att de knappt syns. Den klart överväldigande majoriteten av vapen som används vid brott är illegalt insmugglade vapen, oftast från Balkan eller från Östeuropa. Något som statistiken också visar är att vapenägare i Sverige är mindre benägna att begå någon form av brottslig handling överlag än genomsnittet och således kan ses som mer laglydiga än den generella befolkningen.

Jag tycker att vi ska se till Sveriges bästa, till Sveriges vapenägare och till den svenska friheten genom att implementera EU:s vapendirektiv på ett sunt och hållbart sätt. Därför kommer jag att driva frågan att knyta Sveriges vapenägare till totalförsvaret för att slå vakt om deras rättigheter och för Sveriges trygghet.